محمد ابراهیم جعفری

● محمد ابراهیم جعفری
▪ تولد: ۱۳۱۹ ھ.ش ، بروجرد
▪ ایران بیوگرافی : ۱۳۴۴
موسس کانون اموزش اصول هنرهای تجسمی ۱۳۴۷ عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه هنر عضو افتخاری انجمن هنرمندان نقاش …

محمد ابراهیم جعفری

تولد:

۱۳۱۹ ھ.ش ، بروجرد

ایران بیوگرافی :

۱۳۴۴

موسس کانون اموزش اصول هنرهای تجسمی ۱۳۴۷ عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه هنر عضو افتخاری انجمن هنرمندان نقاش ایران همکاری با فیروز شیروانلو در شکل گیری فرهنگسرای نیاوران"برنامه ریزی وطراحی اموزش هنر" ۱۳۵۳ - ۱۳۵۵ کار و مطالعه در کوی بین المللی هنرها پاریس ۱۳۷۲ همکاری اموزشی با دانشگاه نورویچ امریکا همکاری اموزشی با دانشگاه های هنر "اصفهان. یزد. کرمان و دانشگاه ازاد تهران" عضو هیئت انتخاب دوسالانه های نقاشی و طراحی و جهان اسلام سخنرانی‌های متعدد در دانشگاه ها و مراکز فرهنگی در باره هنر خلاقییت و آموزش هنر اجراهای فی البداهه با عنوان"صلح تن به تن" برای ایجاد ارتباط تبادل نظر نقد و گفتگو در ارتباط با نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشگاه‌های انفرادی شرکت در نمایشگاه های متعدد فردی و گروهی در داخل و خارج از کشور از جمله ۱۳۴۸ دوسالانه پاریس ۱۳۵۳ نقاشان معاصر ایران در آلمان ۱۳۵۳ کانی سورمر فرانسه "جایزه ملی دولت فرانسه" ۱۳۵۵ بال سویس ۱۳۵۵ هنرمندان منتخب ۳۸ کشور در پاریس ۱۳۵۶نقاشان پیشرو در واشنگتن"واش ارت" نمایشگاه های هنرمندان معاصر ایران در "مراکش. لندن. مسکو. کانادا. اسپانیا. ارمنستان و ... نمایشگاه‌های گروهی ۱۳۸۷ گالری ماه (۵۰ هنرمند)

بیوگرافی

۱۳۴۴موسس کانون اموزش اصول هنرهای تجسمی

۱۳۴۷ عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه هنر

عضو افتخاری انجمن هنرمندان نقاش ایران

همکاری با فیروز شیروانلو در شکل گیری فرهنگسرای نیاوران"برنامه ریزی وطراحی اموزش هنر"

۱۳۵۳ - ۱۳۵۵ کار و مطالعه در کوی بین المللی هنرها پاریس

۱۳۷۲ همکاری اموزشی با دانشگاه نورویچ امریکا

همکاری اموزشی با دانشگاه های هنر "اصفهان. یزد. کرمان و دانشگاه ازاد تهران"

عضو هیئت انتخاب دوسالانه های نقاشی و طراحی و جهان اسلام

سخنرانی‌های متعدد در دانشگاه ها و مراکز فرهنگی در باره هنر خلاقییت و آموزش هنر

اجراهای فی البداهه با عنوان"صلح تن به تن" برای ایجاد ارتباط تبادل نظر نقد و گفتگو در ارتباط با نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی

نمایشگاه‌های انفرادی

شرکت در نمایشگاه های متعدد فردی و گروهی در داخل و خارج از کشور از جمله

۱۳۴۸ دوسالانه پاریس

۱۳۵۳ نقاشان معاصر ایران در آلمان

۱۳۵۳ کانی سورمر فرانسه "جایزه ملی دولت فرانسه" ۱۳۵۵ بال سویس

۱۳۵۵ هنرمندان منتخب ۳۸ کشور در پاریس

۱۳۵۶نقاشان پیشرو در واشنگتن"واش ارت"

نمایشگاه های هنرمندان معاصر ایران در "مراکش. لندن. مسکو. کانادا. اسپانیا. ارمنستان و ...

نمایشگاه‌های گروهی

۱۳۸۷ گالری ماه، برگزیده ای از آثار ۵۰ هنرمند - تهران

http://mahartgallery.net