دریافت اجازه خروج

مدارك لازم جهت دریافت اجازه خروج: ۱- دریافت یك برگ پرسش نامه ، گذرنامه از یكی از شعب بانك ملی ایران كه می بایستی به صورت كامل تكمیل شود. برای گذرنامه های صادر غیر از تهران ارائه …

مدارك لازم جهت دریافت اجازه خروج:
۱- دریافت یك برگ پرسش نامه ، گذرنامه از یكی از شعب بانك ملی ایران كه می بایستی به صورت كامل تكمیل شود. برای گذرنامه های صادر غیر از تهران ارائه دو برگ پرسش نامه، گذر نامه ضروری است .
۲- اصل و فتوكپی كامل شناسنامه متقاضی و همراهان لازم است . شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال عكس دار باشد و همچنین برای افراد كمتر از ۱۵ سال ارائه مدرك عكس دار ،دفترچه بیمه ،كارت تحصیلی الزامی است .
۳- دو قطعه عكس ۶ در ۴ كه می بایست برقی تمام رخ، بدون عینك ،كلاه و كراوات و از یك نگاتیو باشد ضمنا از تاریخ گرفتن عكس بیش از یكسال نگذشته باشد .
۴- موافقت رسمی شوهر در مورد بانوان شوهر دار و موافقت رسمی ولی یا قیم برای فرزندان كمتر از هجده سال تمام در صورتی كه قبلا در تهران ارائه نشده باشد .
۵- اصل و فتوكپی مدارك فوت یا طلاق نامه در مورد بانوانی كه شوهران آنان فوت نموده یا طلاق گرفته اند، در صورتی كه قبلا در تهران ارائه نشده باشد .
۶- در مورد آقایانی كه وارد هجده سال می گردند اصل و فتوكپی یكی از مدارك زیر الزامی است .
الف : كارت پایان خدمت
ب : كارت معافیت دایم
ج : موافقت نامه از معاونت وظیفه عمومی ناجا
۷- در مورد كاركنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی موافقت كتبی سازمان مربوطه و در مورد پرسنل خارج شده از سازمان نیروی های مسلح موافقت كتبی سازان حفاظت اطلاعات ضروری است ، در صورتی كه قبلا در تهران ارائه نشده باشد .