متولدین این ماه اغلب دارای قدی متوسط، چهره‎ای مایل به چهارگوش، موهای پرپشت، چشمان سیاه و ابروان پر هستند.
این افراد دارای احساساتی تند بوده و در مقابل عوامل بیرونی، واکنش …

متولدین این ماه اغلب دارای قدی متوسط، چهره‎ای مایل به چهارگوش، موهای پرپشت، چشمان سیاه و ابروان پر هستند.

این افراد دارای احساساتی تند بوده و در مقابل عوامل بیرونی، واکنش تند و سریع نشان میدهند و به همان سرعت نیز آرام می‎گیرند.

این افراد اغلب عصبی مزاج بوده دارای خلق متغیر هستند و به راحتی در کارها و تصمیمات خود، تغییر موضع میدهند .

متولدین این ماه از لحاظ خانوادگی رفتاری گرم و محبت‎آمیز دارند و به خوص نسبت به پدر و مادر احساس مسئولیت میکنند.

این افراد در دوستی ثابت قدم بوده اما شراکت آنان در امور اقتصادی سودبخش نخواهد بود .

زنان متولد این ماه اغلب دستخوش دلهره و اضطرابی ناشناخته هستند و گاه عکس‎العمل بیمارگونه از خود نشان می‎دهند با این همه مادران خوبی برای فرزندانشان می‎باشند.

همچنان از نظر عاطفی، همسرن خوبی خواهند بود.

اینان اغلب افرادی منظم، کاردان، با سلیقه و شیک پوش هستند و این افراد اغلب دارای زمینه هنری در رشته‎های شعر و ادبیات و موسیقی هستند .

متولدین دهه دوم این ماه، عموماً زندگی متعادلی خواهند داشت و اغلب در هر کاری موفق می‎باشند و دارای قدی میانه تا بلند بوده، صورتی سبز و نسبتاً گرد و چشم و ابرویی تیره دارند.

این افراد عموماً صمیمی ؛ خوش برخورد ؛ مقید به موازین اجتماعی و دارای موقعیت خانوادگی خوب بوده و از افراط و تفریط پرهیز میکنند .

متولدین دهه سوم این ماه، افرادی متعادل ؛ میانه‎رو ؛ دارای زندگی نسبتاً موفق ؛ علاقمند به سیر و سفر و علاقمند به زیبایی‎های طبیعت ؛ تمایل به هنر از جمله موسیقی، نقاشی، ادبیات و غیره دارند.

این افراد از نظر فیزیکی افرادی خوش چهره با قدی متوسط بوده و از زیبایی متعارفی برخوردار می‎باشند.

اینان از لحاظ روانی اغلب متعادل، افرادی خوش برخورد ؛ متواضع ؛ اصلاح طلب ؛ از نظر خانوادگی و اجتماعی عموماً موفق و همسرانی خوب و بعضاً ایده‎آل خواهند بود .