طالع بینی مصری متولد تیر

متولدین دهه اول این ماه طالعی نیک دارند و در زندگی اجتماعی و اتصادی و خانوادگی موفق هستند. اغلب شخصیت‎های دینی و اجتماعی، از متولدین این دهه میباشند. این افراد دارای هوش و ذکاوت …

متولدین دهه اول این ماه طالعی نیک دارند و در زندگی اجتماعی و اتصادی و خانوادگی موفق هستند. اغلب شخصیت‎های دینی و اجتماعی، از متولدین این دهه میباشند. این افراد دارای هوش و ذکاوت ؛ تحمل خوب ؛ پرانرژی ؛ درونگرا ؛ دارای افکاری ثابت ؛ عموماً دارای شهرت و موفقیت اجتماعی می‎باشند. مشاغل موافق با اینان: فعالیت‎های دریایی ؛ صیادی و قایق‎رانی ؛ سدسازی ؛ آب و آب‎یاری ؛ عمرانی ؛ امور عام المنفعه ؛ مشاغل سیار و آزاد و ... میباشد . متولدین دهه دوم این ماه، افرادی حساس ؛ ناپایدار ؛ تأثیرپذیر ؛ دو شخصیتی ؛ دمدمی مزاج ؛ متعصب و پایبند به تعهدات اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی ؛ به علت عدم ثبات روانی، از برخورد صحیح با مشکلات ناتوان، اما در مشکلات دیگران توانا و مشاور و مددکار می‎باشند. این افراد مریدانی صادق ؛ دوستانی وفادار ؛ طالب طبیعت و سیر و سفر و اغلب دارای عمری طولانی خواهند بود . متولدین دهه سوم این ماه، افرادی اجتماعی ؛ فعال ؛ شجاع ؛ مغرور ؛ سخت‎گیر ؛ جدی ؛ دارای نظم و انضباط ؛ پایبند سنت‎ها ؛ مخالف نوآوری ؛ دارای شخصیت غریزی و تمایلات جسمانی هستند . در برخورد خشن و تندخو ؛ با محیط اطراف ناسازگار ؛ ماجراجو ؛ قدرت طلب ؛ متکی به نیروی جسمانی ؛ در امور خانوادگی سرکش ؛ بعضاً در زندگی زناشویی ناموفق و مواجه با شکست ؛ اهل سیر و سفر و .... مشاغل مورد علاقه متولدین این دهه از ماه سرطان اغلب گوناگون بوده و از ساختمان سازی تا تخصص‎های علمی و مهندسی و غیره است. گاه تنوع شغلی و زندگی این افراد تا حد خانه به دوشی پیش میرود .