متولدین این ماه به طور کلی از لحاظ جسمی و روحی از بالاترین امتیاز برخوردار میباشند.
در این افراد صفات منفی یا مثبت در حداکثر قرار گرفته و شخصیت این افراد به گونه‎ای است که در …

متولدین این ماه به طور کلی از لحاظ جسمی و روحی از بالاترین امتیاز برخوردار میباشند.

در این افراد صفات منفی یا مثبت در حداکثر قرار گرفته و شخصیت این افراد به گونه‎ای است که در هر بعد تربیت و تشویق شوند به نهایت آن خواهند رسید .

اینان از نظر فییکی افرادی قوی ؛ تنومند ؛ بلندقد ؛ اغلب چشم و ابرو مشکی میباشند.

چنانچه این افراد مسیر زندگی در جریان امور احساسی و عاطفی قرار بگیرند، هنرمند ؛ شاعر ؛ نقاش ؛ هنرپیشه ؛ مجسمه‎ساز ؛ نویسنده و بازیگر موفقی خواهند شد.

چنانچه در امور نظامی گری تربیت شوند، سراداران و فرماندهانی موفق و دلیر خواهند شد.

چنانچه در سیاست تربیت شوند، سیاستمدارانی قابل و زبردست خواهند شد و در هر حال این افراد در هر زمینه‎ای که آموزش ببینند، در آن زمینه به تحصص و توفیقات بالایی دست میابند .

متولدین دهه اول این ماه اغلب تندرو و افراطی ؛ حراف ؛ در امور اقتصادی عموماً موفق ؛ در زندگی زناشویی گاه مواجه با مشکل ؛ دارای خصلت‎های خوب ؛ راستگو و درستکار ؛ مشاور در امور خانوادگی ؛ بعضاً مصلحین و قاضیانی خوب ؛ اغلب دارای مشاغل آزاد هستند .

به علت صادق بودن، ناموفق در امور مالی و اقتصادی ؛ در امور خانوادگی منصف و وفادار ؛ با تقوا ؛ اغلب دارای وجهه اجتماعی خوب ؛ دارای شخصیت مثبت ؛ حل و فصل کننده اختلافات خانوادگی ؛ خیرخواه ؛ خوشرو با چهره‎ای شاد ؛ در مواجهه با مشکلات صبور ؛ شریکی قابل اعتماد ؛ مقید به خانواده و فامیل دوست ؛ در تربیت فرزندان اغلب موفق ؛ دارای طبعی بذله‎گو ؛ گاه جاه طلب ؛ عموماً در پست‎های مدیریت در پست‎های مدیریت و سرپرستی موفق و ...

متولدین دهه دوم این ماه دارای صفات خوب ؛ اغلب دارای رشد و تکامل معنوی ؛ دارای سلامت طبیعی ؛ دارای عمری نه چندان زیاد ؛ در امور اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی نه چندان موفق اند .

دارای شخصیتی مطلوب ؛ در پاسخ به خشم، خشمگین در پاسخ به محبت، خوشرو و مهربان ؛ اغلب عاقل و هوشمند ؛ سخاوتمند ؛ دارای طبعی لطیف و علاقمند به امور فرهنگی و هنری ؛ بعضاً شاعر ؛ نویسنده ؛ هنرپیشه و مشاغل مرتبط با اینها ؛ دارای حس زیباشناسی و هنری ؛ بی توجه به مادیات و طالب زندگی سالم و شاد و ....

متولدین دهه سوم این ماه اغلب دارای تناسب اندام و تعادل جسمانی ؛ در برخورد با مسائل واقع‎بین ؛ در مواجهه با ناملایمات اغلب دارای عکس‎العملی متعارف ؛ در مسائل خانوادگی و مشکلات مربوط به آن تا حد امکان با گذشت و صبور هستند .

علاقمند به طبیعت ؛ کوه و دشت و صحرا ؛ علاقمند به زندگی طبیعی و اغذیه طبیعی ؛ اغلب دارای خانواده‎ای پر اولاد ؛ عموماً در تلاش و کوشش ؛ ذاتاً مخالف با سکون و بطالت ؛ افرادی پویا و متغیر ؛ علاقمند به سیر و سفر و عموماً دارای مشاغلی متنوع .

متولدین این دهه از ماه اسد، اغلب دارای رشد مغزی و جمجمه بزرگ میباشند.

اینان دارای حافظه‎ای خوب، در امور محاسباتی موفق ؛ در امور اجتماعی و اقتصادی متفکر ؛ در صورت سیاستمدار بودن گرایش به دیکتاتوری ؛ دارای استعداد مدیریت خانوادگی و مصلحت‎گرا میباشد .