متولدین دهه اول این ماه، عموماً تندرو ؛ ستیزه‎گر و بعضاً عکس‎العملی ناشناخته دارند.
جایی که می‎بایستی عصبانی شوند، ساکت میمانند و در وقت سکوت، ممکن است واکنش غیر عادی نشان …

متولدین دهه اول این ماه، عموماً تندرو ؛ ستیزه‎گر و بعضاً عکس‎العملی ناشناخته دارند.

جایی که می‎بایستی عصبانی شوند، ساکت میمانند و در وقت سکوت، ممکن است واکنش غیر عادی نشان دهند.

این افراد در تربیت فرزندان کوشا ؛ از نظر خودی بداخلاق، ولی از نظر دیگران خوش اخلاق جلوه می‎کنند.

اینان سخاوتمند ؛ با گذشت ؛ مذهبی ؛ پای‎بند به احکام و مبانی اخلاقی خانواده ؛ عموماً دارای ثبات شغلی و شخصیتی ؛ بعضاً دارای مصونیت ذاتی نسبت به بیماریها ؛ دارای طول عمر ؛ در مقابله با خطرات نوعی انرژی و قدرت در خود احساس میکنند، اما با این حال تحمل آنها در مواجهه با مشکلات و در مواقع بحرانی محدود می‎باشد.

این افراد گاه دچار افسردگی و اضطراب میشوند ؛ در شرایط مناسب و هدایت درست، فضایل انسانی عالی در آنها تثویت و شکوفا میشود .

این افراد عموماً پرتلاش و زحمتکش هستند ؛ اینان سرپرستان خوبی برای همسر و فرزندان خود می‎باشند ؛ اغلب علاقمند به طبیعت و سیر و سفر هستند ؛ اینان طرفدار ثبات شغلی ؛ علاقمند به زندگی جمعی و پذیرش مسئولیت‎های سنگین میباشند .

این افراد عموماً از نوعی تعصب قومی و فامیلی برخوردار بوده و چنانچه شکست بزرگی بر آنها تحمیل شود، بدترین جنبه شخصیتی آنان ظاهر می‎شود .

متولدین این دهه عموماً کنجکاو ؛ تیزبین ؛ تا حدی سهل انگار ؛ اهل صرفه جویی و پس‎انداز ؛ اماده انجام هر کار ؛ بعضاً چند شغلی ؛ عموماً دارای روحیه‎ای شاد و امیدوار ؛ افرادی مردم‎دار ؛ کمتر دهن‎بین و تلقین‎پذیر اند .

گاه تک رو و یکدنده ؛ اغلب افرائی قابل اعتماد و امانت دار ؛ بعضاً طرفدار دروغ مصلحت‎آمیز ؛ در عین اجتماعی بودن، گاه طالب تنهایی و انزوا طلب ؛ عموماً د رحل مشکلات خود و خانواده موفق .

مشاغل موافق متولدین این دهه عموماً مدیریت در امور شغلی و اداری ؛ صنعت کشاورزی و دامداری ؛ وکالت ؛ مشاور امور مالی ؛ نمایندگی ؛ واسطه‎گری و غیره میباشد .

متولدین دهه دوم این ماه عموماً زود رنج ؛ احساساتی ؛ در امور خانوادگی خوش اخلاق و دارای مدیریت خوب ؛ گاه مدمدمی مزاج و لجباز ؛ عموماً کم حرفل ؛ اغلب بد گمان ؛ در قضاوت عجول ؛ افرادی وطن‎پرست و در مواقع جنگ، کارساز اند .

بعضاً ظاهربین و تلقین‎پذیر ؛ نفع طلب ؛ باهوش و زیرک ؛ در خانواده دارای رفتاری شغلی و اقتصادی فعال ؛ در اغلب امور محتاط ؛ در کار خرید و فروش موفق ؛ در امور اجتماعی فعال، اما غیر ثابت ؛ واکنش آنها در مقابله با مسائل و مشکلات کند، اما در وقت لزوم تند و افراطی اند .

ذاتاً افرادی خوددار و تودار ؛ از لحاظ عاطفی متغیر ؛ بعضاً دارای افکار و ایده‎های خوب، اما در اجرای آنها کمتر موفق اند .

مشاغل موافق برای این افراد، نظامی‎گری ؛ پلیسی ؛ تجارت خارجی ؛ امور سیاسی ؛ امور مالی و دفتر ؛ حسابداری و حسابرسی و .... میباشد .

متولدین دهه سوم این ماه از نظر روحی و جسمی مقاوم ؛ دارای خصلت‏های وراثتی ؛ در ظاهر آرام و صبور و با حوصله، در باطن نا آرام و متلاطم، خودخور و تودار ؛ عموماً گوشه‎گیر ؛ مختاط و گریزان از نوآوری ؛ مصلحت اندیش ؛ در امور خانوادگی با حس مسئولیت و دارای رفتار منطقی هستند .

افرادی عاطفی و متعصب ؛ اهل معاشرت و دوستی، اما بیشتر در چارچوب خانوادگی و فامیلی ؛ پرتلاش و پرانرژی اما زود خسته میشوند ؛ زود منفعل و زود آرام می‎شوند .

به دلیل داشتن طالع خوب، عموماً به اهداف و خواسته‎های خود می‎رسند ؛ اغلب در امور مالی و اقتصادی، استعداد خوبی از خود نشان می‏دهند .

دارای افکار و اندیشه‎های خوبی هستند، اما بیشتر در چارچوب تئوری میمانند و کمتر به آنها عمل می‎کنند .

این افراد عموماً طالب نظم و انضباط بوده، اهل کار و فعالیت و امیدوار به آینده می‎باشند ؛ در امور خانوادگی نیز صبر و حوصله خوبی از خود نشان می‏دهند .

قدرت همسویی و تطبیق با هر شرایط را دارند و اغلب در جایی که منافع آنان ایجاب کند، افکار و عقیده خود را تغییر می‏دهند .

عموماً به پوشش ظاهری، خوراک و پاکیزگی محل زندگی خود اهمیت می‎دهند ؛ در جمع خانواده افرادی صمیمی و با محبت هستند ؛ معمولاً در مسائل خانوادگی اهل شور و مشورت هستند .

عموماً طالب ثبات شغلی بوده ولی گاه تغییر شغل می‎دهند ؛این افراد عموماً پایبند آداب و رسوم گذشته بود و از لحاظ اقتصادی موقعیتی متوسط دارند ؛ اینان به مهمانی و تفریح علاقمند بوده گاه حراف و دهن بین هستند .

عموماً نوعی حس خودبینی و شهوت پرستی در آنها دیده میشود ؛ اغلب اهل معاشرت با هر قشری هستند ؛ بعضاً ظاهری جذاب دارند ؛ اینان اهل دروغ مصلحت‎آمیز بوده و مشاور خوبی برای دوستان و نزدیکان می‎باشند .

این افراد به طبیعت و زیبایی‎های آن علاقمند بوده اهل سیر و سفر هستند ؛ از صفات خوب آنان شوخ طبعی و بذله‎گویی است ؛ این افراد عموماً مهربان ؛ بخشنده ؛ دارای قوه تشخیص خوب ؛ خود متکی ؛ واقع بین ؛ بعضاً دارای رفتاری ایمانی و عرفانی ؛طرفدار محرومین و مظلومین هستند .

مشاغل مناسب برای اینان: امور سیاسی ؛ روحانی ؛ مربی‎گری ؛ امور مالی و اقتصاد ؛ امور نظامی و اطلاعاتی ؛ کارمند دفتری ؛ امورات مذهبی ؛ کار در مراکز خیریه و .... میباشد .