متولدین دهه اول این ماه، دارای روحیه‎ای متعادل ؛خوشرو ؛ خوش برخورد ؛ از مشاغل سخت گریزان ؛ تا حدی راحت طلب و از نظر اقتصادی نسبتاً موفق و تابع شرایط روز هستند .
عموماً به خورد …

متولدین دهه اول این ماه، دارای روحیه‎ای متعادل ؛خوشرو ؛ خوش برخورد ؛ از مشاغل سخت گریزان ؛ تا حدی راحت طلب و از نظر اقتصادی نسبتاً موفق و تابع شرایط روز هستند .

عموماً به خورد و خوراک و لباس اهمیت زیادی میدهند ؛ تا زمانی که منافع آنان در خطر نیفتد، در دوستی و شراکت پایدار ؛ عموماً اجتماعی و معاشرتی ؛ بعضاً درون‎گرا ؛ از نظر خانوادگی دلسوز و مهربان، اما متعصب اند .

مسئول و توجیه‎گر افراد خانواده ؛ از نظر اقتصادی متوسط ؛ گاه خسیس و تنگ نظر ؛ از لحاظ شغلی، اغلب متخصص و متبحر در کار ؛ از لحاظ روحی مرگ اعضاء خانواده و فامیل، تأثیر عمیق و پایداری روی آنان خواهد داشت .

از نظر خانوادگی و اجتماعی فعال و طالب دخالت در امور ؛ اهل آموختن و دانستن ؛ برخی طالب طبیعت و تفریح و برخی طالب مطالعه و تحقیق اند .

متولدین این دهه اغلب به علوم انسانی، ادبیات و هنر علاقمند میباشند .

اینان دارای مقاومت جمی و روحی خوبی در مقابل بیماریها هستند و واکنش‎های آنها در مقابله با مشکلات سخت افراطی بوده اما در مواقع دیگر متعادل می‎باشند .

این افراد اغلب از هوش و ذکاوت خوبی برای از میدان به در کردن رقبا و همکاران دارند و همچنین اهل زد و بند و سازش نیز میباشند .

مشاغل مناسب برای متولدین این دهه: امور تجارت ؛ خدمات ؛ خرید و فروش ؛ بنگاه‎داری ؛ شراکت ؛ مدیریت ؛ ریاست ؛ مشاغل ؛ انضباطی ؛ مشاغل سیاسی ؛ مشاغل نظامی و ... میباشد .

متولدین دهه دوم این ماه عموماً از نظر شخیصتی غیر ثابت، اهل مصالحه و سازش و گذشت ؛ معاشری خوب برای شرکاء و همکاران ؛ نگران از فقر و بی پولی ؛ در تامین معاش خانواده موفق ؛ مشاوری خوب برای افراد خانواده و همسر اند .

معاشرتی و اجتماعی ؛ ذاتاً درون‎گرا ؛ از نظر عاطفی، رفتار خوبی با همسر و اعضاء خانواده دارند، اما تسلط و مدیریت خوبی ندارند .

اینان فامیل دوست ؛ گاه وابسته به پدر و مادر ؛ بعضاً دهن بین و تحریک‎پذیر ؛ اهل دوستی و رفاقت مشروط ؛ بعضاً طالب تنوع شغلی ؛ عموماً علاقمند به سیر و سفر ؛ طالب نوآوری و ابتکار ؛ از لحاظ ظاهر آراسته و خوش لباسند .

موفقیت اقتصادی آنان اغلب زاییده شانس و اقبال آنهاست، نه تلاش و تدبیر ؛ این افراد اغلب به خاطر گرفتن تصمیمات عجولانه، گرفتار برخی مشکلات میشوند .

مشاغل مناسب برای متولدین این دهه، مشاغل خدماتی ؛ امور تجاری ؛ خرید و فروش ؛ بنگاه داری ؛ زمینه‎های تبلیغاتی و هنری ؛ واسطه‎گری و .... میباشد .

متولدین دهه سوم این ماه افرادی مقاوم ؛ سخت‎کوش ؛ حلال مشکلات خود ؛ اغلب دارای افکاری سازنده و مبتکر ؛اهل بحث و مجادله ؛ پرحرف ؛ اغلب دارای اطلاعات عمومی خوب ؛ علاقمند به تحصیل و دانش هستند .

بعضاً دارای سبک و ابتکار در شغل خود ؛ عموماً طالب نظم و انضباط ؛ طالب پاکیزگی ؛ از لحاظ اجتماعی فعال، صبور و پرحوصله هستند اما در بحران‎های بزرگ، رفتار انفعالی از خود نشان میدهند .

از لحاظ خانوادگی افرادی موفق و دوست و یار همسر و اعضاء خانواده ؛ مهمترین سرگرمی اغلب این افراد کتاب و مطالعه است ؛ عموماً به زبان خارجی علاقمند می‎باشند .

عموماً در هر شغلی موفق هستند ؛ این افراد تابع قانون و مقررات بوده اغلب طرفدار منطق می‎باشند ؛ اینان افرادی آرامش طلب ؛ خوش گذران ؛ در دوستی قابل اعتماد ؛ شراکت و همکاری با آنان مثمر ثمر ؛ اهل تفکر و تفحص اند .

انها در تصمیم‎گیری صبور، اما به محض تصمیم اقدام به عمل می‎کنند ؛ در صورت عصبانیت، واکنش تند از خود نشان می‎دهند .

در امور خانوادگی دارای جاذبه و احترام هستند ولی از نظر همسرانشان جدی و خشک به نظر می‎رسند ؛ اغلب مشاور و وکیل خانواده و فامیل خود هستند ؛ در امور اقتصادی عموماً از هوش و دقت خوبی برخوردار هستند اما بعضاً ولخرج و دست و دل باز هستند .

به دلیل وسواس و دقت زیاد، به ریسک اقتصادی دست نمیزنند ؛ بیشتر طالب کارهای بزرگ هستند ؛ طالع این افراد میانه است، اما افرادی خوش شانس و مورد احترام هستند .

مشاغل موافق این افرائ عموماً معماری ؛ ساختمان سازی ؛ نقشه برداری ؛ امور دکوراسیون و تزئینات ؛ امور فرهنگی ؛ هنری ؛ اجتماعی و ... میباشد .