در میان متولدان سال مار به دانشمندان، فلاسفه، و روشن فکرانی همچون داروین، مونتنی، کوپرنیک، کالوین، گاندی، مائوتسه تونگ، آرتور سی کلارک، مونتسکیو و آرمانگرایانی مانند: …

در میان متولدان سال مار به دانشمندان، فلاسفه، و روشن فکرانی همچون داروین، مونتنی، کوپرنیک، کالوین، گاندی، مائوتسه تونگ، آرتور سی کلارک، مونتسکیو و آرمانگرایانی مانند: کندی، لودیس پریل، لینکن و بادن پاول بر می خوریم.

زنان زیبا رویی همچون مادام دومونتسپان و ملکه آسترید و نویسندگانی مانند: آندره ژید، گوستاوفلوبر و ادگار آلن پو، نیز در سال مار به دنیا آمده اند.

برای قضاوت درباره این افراد باید زندگی خصوصی آنان را به اندازه زندگی اجتماعی شان شناخت.

اما سوالی که پس ار دیدن برخی از اسامی بالا به ذهن می رسد، این است که آیا کندی و ملکه آسترید در روزی طوفانی متولد شده اند؟!

دیگر افراد مشهور سال مار پیکاسو، شوبرت، ملک ناصر، بودلر و برامس هستند.