اژدها همواره می درخشد و افسونگری ویژه ای دارد. هنرپیشگان معروف قدیمی مانند برنارد، راشل و ماری پیکفورد، متولد سال اژدها بوده اند. افزون بر این، افرادی همچون سالوادوردالی، …

اژدها همواره می درخشد و افسونگری ویژه ای دارد. هنرپیشگان معروف قدیمی مانند برنارد، راشل و ماری پیکفورد، متولد سال اژدها بوده اند. افزون بر این، افرادی همچون سالوادوردالی، زیگموند فروید، روستاند، ادوارد هیث، هارولد ویلسون و ژاندارک نیز - که با مشقت فراوان به موفقیت دست یافته اند - در این سال به دنیا آمده اند.

با بررسی خواهید دید که همه این افراد جنجالی، افرطی و افزون طلب بوده اند. این واقعیت، ما را ب یاد آتش زدن اژدها در جشن سال نو می اندازد.

در میان متولدن سال اژدها، با کمال تعجب، به نام عیسی مسیح (ع)، بر می خوریم؛ اما ا آنجا درباره تاریخ دقیق تولد حضرت مسیح (ع) اختلاف نظر وجود دارد، ممکن است آن حضرت تحت نفوذ نماد دیگری به دنیا آمده باشد.

ژان ژاک روسو، بارباراکارتلند، برنارد شاو، دانتون، مارشال تیتو، سنت برنادت، ناپلئون سوم و مارشال پتن نیز متولد سال اژدها بودند.