▪ موش
گربه با موش بازی می کند. به هر حال؛ احتمال موفقیت او کم است.
▪ گاو
گربه به این کودک عجیب، با تعجب و نگرانی نگاه می کند. در حقیقت گربه نمی تواند از سر به سر گذاشتن با بچه اش خودداری …

موش

گربه با موش بازی می کند. به هر حال؛ احتمال موفقیت او کم است.

گاو

گربه به این کودک عجیب، با تعجب و نگرانی نگاه می کند. در حقیقت گربه نمی تواند از سر به سر گذاشتن با بچه اش خودداری کند

ببر

زیاد بد نیست. حس شوخ طبعی میان این دو - حتی اگر باعث جریحه دار شدن ببر شود - بیش از اندازه پیش می رود

گربه

آنها خیلی خوب با هم کنار می آیند و هیچ مشکلی وجود ندارد

اژدها

اگر اژدها در خانه آرام باشد و داد و فریاد به راه نیندازد، گربه او را تحمل می کند

اسب

رابطه خوبی است. این دو صحبت های زیادی برای هم دارند و دوستانه با هم می سازند. این رابطه دوستانه موجب خوشحالی گربه خواهد شد مار

گربه صلح و دوست است و به اسب آزادی عمل می دهد.

بز

برای بز بسیار خوب است! گربه به او کمک می کند و با درک افکار و احساساتش، او را تحسین و تشویق می کند

میمون

میمون اکنون می داند با چه کسی طرف است. فریب دادن گربه کار آسانی نیست

خروس

گربه هیچ گاه خروس را جدی نمی گیرد و بانگ و ظاهر خروس برای او جالب نیست

سگ

گربه ملوس، آرام و صلح دوست باعث شادی و خوشحالی فراوان سگ می شود و اگر مادر گربه باشد، چه بهتر

خوک

بدک نیست، اما خوک احساساتی از بی اعتنایی و خونسردی گربه عذاب می کشد