شیخ عبدالرزاق ابن محمدحسین ابن شیخ عبدالرزاق ابن ملا محمدعلی قاینی، سال ۱۳۱۰ قمری در قاین متولد شد.
مقدمات را در قاین فرا گرفت و برای یادگیری سطوح به مشهد رفت، او در حوزه های …

شیخ عبدالرزاق ابن محمدحسین ابن شیخ عبدالرزاق ابن ملا محمدعلی قاینی، سال ۱۳۱۰ قمری در قاین متولد شد.

مقدمات را در قاین فرا گرفت و برای یادگیری سطوح به مشهد رفت، او در حوزه های نجف از محضر میرزاحسین نایینی، شیخ محمدحسین کمپانی اصفهانی، شیخ ضیاء الدین عراقی و میرزا آقا اصطهباناتی بهره برد و از آن بزرگان اجازه اجتهاد گرفت.

سال های ۱۳۴۱ و ۴۲ به ایران بازگشت و در قم از محضر حاج شیخ عبدالکریم حائری استفاده برد.

او طی مدتی که در قم اقامت داشت به تدریس پرداخت و شاگردان بزرگی چون سیدمهدی روحانی، صافی اصفهانی و فرزندش شیخ محمد حسین را تربیت کرد.

او به درخواست آیت ا... بروجردی به تهران رفت و در مسجد مهدیه اقامت جماعت و در مدرسه خان مروی تدریس کرد.

این عالم بزرگوار سرانجام ۱۴۰۱ قمری در تهران درگذشت و در مقبره جوار مسجد دفن شد.