▪ موش
حرفش ر هم نزنید! ببر ایده آلیست و موش گرایشاتی کاملاً مادی دارد
▪ گاو
خدا نکند! بهتر است چشمشان به یک دیگر نیفتد؛ چون هر دو دچار سوء هاضمه می شوند!
▪ ببر
شاید بتوانند به هم …

موش

حرفش ر هم نزنید! ببر ایده آلیست و موش گرایشاتی کاملاً مادی دارد

گاو

خدا نکند! بهتر است چشمشان به یک دیگر نیفتد؛ چون هر دو دچار سوء هاضمه می شوند!

ببر

شاید بتوانند به هم در مسابقات اتومبیل رانی شرکت کنند، دور دنیا سفر کنند و انقلاب جدیدی را شروع کنند، اما هرگز نمی توانند با هم در یک خانه زندگی کنند!

گربه

آنها یک دیگر را خوب می فهمند، اما گربه ببر را جدی نمی گیرد و باعث رنجش او می شود

اژدها

بله، آنان یک دیگر را می ستایند و در مجموع، به درد هم می خورند

مار

نه، این رابطه شبیه گفت و گوی کر و لال ها خواهد بود.

اسب

آنها تمام شب به بحث و جدل می پردازند؛ اما به واقع، شیفته یکدیگرند

بز

قضاوت در رابطه این دو مشکل است. هر چه از ذهن بز می گذرد، ببر آنها را به مرحله عمل در می آورد.

میمون

جذابیت و فریبندگی میمون ببر را به خود جلب می کند؛ هر چند به نفع هر دوی آنهاست که این دوستی عمیق نشود.

خروس

هیچ گاه سعی نمی کنند با یک دیگر آشنا شوند چرا که فکر خوشایندی نیست

سگ

دوستی محکم تر از این غیر ممکن است.

خوک

بله، به خوبی با هم سازش می کنند؛ اما خوک باید محتاط باشد.