افراد مشهور متولد سال گاو

متولدان سال گاو، هیچ گاه شهرت خود را فدای قدرت طلبی و فرقه گرایی نمی کنند. آنان معتقدند که مهمترین کار جایگزین کردن مفهوم ملت به جای خانواده است. بسیاری از سیاستمداران، فرماندهان …

متولدان سال گاو، هیچ گاه شهرت خود را فدای قدرت طلبی و فرقه گرایی نمی کنند. آنان معتقدند که مهمترین کار جایگزین کردن مفهوم ملت به جای خانواده است. بسیاری از سیاستمداران، فرماندهان جنگ و فرمانروایان مستبد - همه با وجود خود کامگی، محبوب نیز بوده اند - در سال گاو متولد شده اند، از جمله: هیتلر، زاپاتا، جرونیمو، کلمانسو و ناپلئون. (که برادران و خواهران او واقعاً فرصت طلب و سود جوترین آنان در سال بز یا موش متولد شده بودند.) در کنار این دسته ادم مثبتی همچون: لافایت، نهرو، لویی سیزدهم و ریچارد شیر دل نیز متولد سال گاو هستند. در بین زنان متولد این سال، می توان به مارکیز دوپمپادور اشاره کرد که خصوصیات بارز گاو را به نمایش می گذارند. می گویند که خانه او در نظم و ترتیب شهره خاص و عام بوده است! شاید باور نکنید که ون گوگ، کوکتو و روبنس نیز متولد سال گاو هستند. هر چند به طور یقین در این افراد نشانه هایی از محافظه کاری و سنت گرایی در بعضی جهات دیده شده است. دیگر متولدان سال گاو عبارتند از: ارسطو، چارلی چاپلین، آرک بیشاپ ماکاریوس، دانته، اگوست رنوار، پیترسلرز، ریچارد برتون و یوهان سباستین باخ