به صدا درآوردن زنگهای خلاقیت در سازمانها

پرورش كاركنان برای اینكه بتوانند مهارتهایی را بیاموزند تا نعطاف‌پذیری و خلاقیتشان در مقابل مسائل و مشكلات افزایش یابد از وظایف یك مدیر خوب است. تعریف شرایط كاری و مناسبات …

پرورش كاركنان برای اینكه بتوانند مهارتهایی را بیاموزند تا نعطاف‌پذیری و خلاقیتشان در مقابل مسائل و مشكلات افزایش یابد از وظایف یك مدیر خوب است. تعریف شرایط كاری و مناسبات جدید نیز از كارهایی است كه برای ایجاد آنها مدیر باید پیشقدم شود و با عمل و گفتار خود آن را در مجموعه تحت مدیریتش گسترش و نشر دهد.

نباید فراموش كرد انسانهایی كه با ما كار می كنند باارزش تر از ماشین‌آلات موجود هستند و لازم است برای آنها هم بازدیدهای دوره ای و تعمیرات برنامه ریزی شده و پیشگیرانه داشته باشیم. یك مدیر توانا می تواند با شناخت دقیق و مراقبتهای پیوسته از تمامی تواناییهای یك كارمند استفاده كند. اگرچه كنترل حضور فیزیكی او با كارت ساعت امكانپذیر است ولی باید بتوانیم اشتیاق و صمیمیت فكر خلاق و روح او را در خدمت اهداف سازمان قرار دهیم و این كار میسر نیست، جز اینكه نیروی خلاقه او را تقویت و دستورالعمل كاربرد و تعمیرات و نگهداری مناسبی را برای كارمندان داشته باشیم.

به عبارت دیگر، زمانی می رسد كه بین انتظارات سازمان یا حیطه كاری و توقعات كاركنان تفاوت وجود دارد. در این زمینه گرچه خلاقیت به طور مستقیم به افزایش رضایت شغلی نمی‌انجامد اما به وجود آورنده حالات این افزایش تفاوت را به وجود می‌آورد. به طور كلی، خلاقیت در سه محور بر افزایش و توسعه رضایت شغلی تاثیر می‌گذارد.

نخست آنكه خلاقیت در كار موجب افزایش راندمان شغلی و حرفه‌ای می شود. دوم اینكه خلاقیت به افزایش روحیه نشاط و تنوع منتهی می شود و تاثیر سوم خلاقیت این است كه اگر بستری برای اندیشه ورزی خلاق در محیط كار وجود داشته باشد باعث افزایش روحیه استقلال و اعتماد به نفس در شاغلان می شود. در واقع خلاقیت شغلی به معنای پیشرفت شغلی نیز هست. بنابراین به كار بستن خلاقیت در عرصه اشتغال به كثرت، تنوع و فراوانی مشاغل كمك شایان توجهی می كند.

منبع: www.makdoman.com

تهیه و تنظیم : رضا رضایی - توزیع نیروی برق تبریز