بیلبرجیا

▪ نام علمی: Billbergia Nutans
▪ نام تیره: Pandanaceae
▪ نام انگلیسی: Queens Tears
▪ خصوصیات: همیشه سبز- ارتفاع حدود ۶۰ سانتیمتر ، برگها بلد و کشیده سبز با خطوط سفید – کرمی و زرد و از قاعده تا نوک برگ حاشیه دارای دندانه …

نام علمی:

Billbergia Nutans

نام تیره:

Pandanaceae

نام انگلیسی:

Queens Tears

خصوصیات:

همیشه سبز- ارتفاع حدود ۶۰ سانتیمتر ، برگها بلد و کشیده سبز با خطوط سفید – کرمی و زرد و از قاعده تا نوک برگ حاشیه دارای دندانه های ظریف و خاردار است. ساقه گل دهنده آویزان و مناسب سبد آویزان است . حداکثر عمر گیاه ۳ سال و ۱ بار گل می دهد.

نور:

نور کافی و غیر مستقیم

دما:

تابستان حداکثر ( ۲۷) درجه و زمستان (۲۱) درجه

آبیاری:

تابستان هفته ای ۲ بار و در زمستان هر ۲ هفته ۱ بار

آب بدون املاح و سبک در تابستان

اجازه دهید آب به قاعده برگ نفوذ کند ولی در زمستان نباید نفوذ کند .

غبارپاشی:

به خشکی مقاوم است و هوای خیلی مرطوب را دوست ندارد . با شروع گلدهی اگر هوا خشک باشد غبارپاشی هفته ای ۱ بار اشکالی ندارد.

خاک:

ترکیبی از لوم و پیت

کوددهی:

نیازی به تغذیه مصنوعی ندارد و تعویض سالیانه و خاک آن مواد غذایی را تامین می کند.

ازدیاد:

جدا کردن پاگیاه در بهار یا تابستان و کاشت آنها در مخلوطی از شن و پیت در دمای ۲۵ درجه

عوارض و درمان:

برگها قهوه ای و خشک شده که در اثر تشنگی گیاه است . سیاهی برگها در اثر مواد براق کننده است . پرچمهای گل می پوسند که در اثر آبیاری بیش از اندازه است .

گلها ظاهر نمیشود که در اثر کمبود نور یا در اثر بزرگی گلدان است . گلها خشک می شود که در اثر خشکی هوا است . اگر برگها در تابستان بپیچد در اثر سردی هواست و اگر در زمستان اتفاق بیفتد در اثر گرمای هواست. اگر برگها نرم و آبکی باشد در اثر آبیاری زیاد است.

نکته:

در اواخر تابستان هنگامیکه پاجوشها ظاهر شدند ، گلدهن را عوض کنید . وقتیکه پاجوشها ۱۳ سانتیمتر شدند آن را از گیاه مادری جدا و درون گلدان جدید کاشته ولی تا ۲ سال گل نمیدهد.