● متولد ۱۳۵۵ تهران- ایران
● لیسانس عکاسی، دانشگاه هنرو معماری دانشگاه آزاد ۱۳۷۹
● فارغ التحصیل رشته نقاشی از هنرستان هنرهای تجسمی ۱۳۷۴
● برگزاری ۳ نمایشگاه انفرادی ۱۳۸۶- …

متولد ۱۳۵۵ تهران- ایران

لیسانس عکاسی، دانشگاه هنرو معماری دانشگاه آزاد ۱۳۷۹

فارغ التحصیل رشته نقاشی از هنرستان هنرهای تجسمی ۱۳۷۴

برگزاری ۳ نمایشگاه انفرادی ۱۳۸۶- ۱۳۷۵

شرکت در ۱۳ نمایشگاه گروهی ۱۳۸۶- ۱۳۷۳