عوامل مهم در ایجاد گروه های کار برجسته

ترویج کار گروهی در نزد بسیاری از مدیران از اولویت بالایی برخوردار است . مزایای این امر عبارتند از: افزایش بهره وری ، بهبود خدمات به مشتریان ، سیستمهای انعطاف پذیر و اختیار دهی …

ترویج کار گروهی در نزد بسیاری از مدیران از اولویت بالایی برخوردار است . مزایای این امر عبارتند از: افزایش بهره وری ، بهبود خدمات به مشتریان ، سیستمهای انعطاف پذیر و اختیار دهی به کارکنان ، برای کارآمد بودن گروهها بطور موثر ، مدیران نیازمند تصویر شفافی از هفت ویژگی هستند که هر گروهی باید بطور مشترک و به شرح زیر از آن برخوردار باشد .

۱- پایبندی به اهداف و ارزشهای یک سازمان . در گروههای کارآمد ، افراد ، اهداف را دست یافتنی و همگام با رسالت و ارزشهای مشترک سازمان می دانند .

۲- مشارکت . ویژگی دیگر ، مشارکت افراد در فرآیندها ، همچنین ابتکارات آنهاست . کارکنان در این گروهها ، در تصمیم گیریها شریک هستند . از آموزش مناسب بهره مندند و نیروی بیشتری را صرف گروه خود می کنند .

۳- ارتباط . در هر گروه موفق اعضاء ، افکار خود را بیان می کنند ، در صورت نیاز از دیگران یاری می خواهند ، به یکدیگر اعتماد می کنند و بر راه حلها می اندیشند .

۴- همکاری . در سازمانهای پیچیده امروزی ، موفقیت بستگی به میزان همکاری اعضای گروه دارد . برای چنین کاری ، گروهها از الگوی رفارهای موثر شامل : پیگیری ، دقت ، وقت شناسی ، خلاقیت و وفاداری بهره می گیرند .

۵- مدیریت اختلاف . در هر گروهی با افراد گوناگون ، اختلاف دوری ناپذیر است ، ولی آنچه اهمیت دارد کنترل این اختلافهاست . گروههای موفق برای غلبه بر این مشکل از سه روش : تغییر دید ، تغییر موضوع و تاییدات سود می جویند .

۶- مدیریت تغییر . امروزه گروههای موفق عملکردی موثر در محیطی پر جنب و جوش دارند و نه تنها خود را با تغییرات هماهنگ می سازند . بلکه خود آغازگر تغییر نیز هستند . برای این منظور مدیران با ارایه بینش و اطلاعات لازم و نشان دادن الگوی «دیدگاه مثبت» مقاومت در برابر تغییر را کاهش می دهند .

۷- ارتباطات . یک گروه کاری یکپارچه و کارآمد سه ارتباط مهم را مورد توجه قرار می دهد : ارتباط با یک سازمان کاری بزرگتر اعضای گروه و گروههای کاری دیگر . چنین ارتباطی نتایجی همانند زیر در بردارند : آگاهی اعضای گروه از اولویتهای مشترک ، نظر واکنشی مشتریان ، مقایسهای کیفیت و جلب حمایت از سوی افراد هم تراز.