وجه تسمیه رمضان

قال النبی(ص): انما سمی رمضان، لانه یرمض الذنوب.
پیامبر اعظم(ص) فرمود: این ماه را رمضان نامیده اند، چون گناهان را می زداید.(۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- الدرالمنثور، …

قال النبی(ص): انما سمی رمضان، لانه یرمض الذنوب.

پیامبر اعظم(ص) فرمود: این ماه را رمضان نامیده اند، چون گناهان را می زداید.(۱)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- الدرالمنثور، ج ۱، ص۴۴۴