خشك كردن موها

خشك كردن موها باید بر طبق اصولی صحیح انجام شود تا بتوان سلامتی و زیبایی موها را حفظ كرد. موها در مجاورت با آب و رطوبت متورم می شوند و حالت شكننده و تردی دارند. لذا باید پس از شستشوی …

خشك كردن موها باید بر طبق اصولی صحیح انجام شود تا بتوان سلامتی و زیبایی موها را حفظ كرد.
موها در مجاورت با آب و رطوبت متورم می شوند و حالت شكننده و تردی دارند. لذا باید پس از شستشوی موها در هنگام خشك كردن بسیار دقت كرد تا فشار و كشش زیادی به آنها وارد نشود.
البته بهترین طریقه خشك كردن موها بازگذاشتن موها و قرار دادن آن درهوای آزاد است تا خود به خود خشك شوند ولی همیشه این روش امكان پذیر نیست.
پس از شستن و آبكشی كامل چند لحظه ای صبر كنید تا آبهای اضافی از سطح موها خارج شود. سپس موهای خود را با یك حوله نخی مناسب كه قدرت جذب خوبی داشته باشد خشك كنید.
توجه داشته باشید هرگز برای خشك كردن موها آنها را با حوله ماساژ ندهید زیرا این امر باعث شكسته شدن موها می شود. بلكه سعی كنید با فشار آهسته دست بر روی حوله موها را خشك كنید.
در بعضی موارد از سشوار برای خشك كردن موها استفاده می شود كه لازم است حرارت آن زیاد نباشد و مدت استفاده از آن هم تنظیم شود و از برسهای خشك نیز استفاده نگردد.