قافیه و ردیف در موسیقی

شیوه ی حضور در ترانه، جای بحث فراوان دارد . تمام نقش های قافیه در شعر را موسیقی نیز می تواند ایفا نماید زیرا یکایک آن نقش ها در ذات توانایی های موسیقی وجود دارد و حتی می تواند به …

شیوه ی حضور در ترانه، جای بحث فراوان دارد . تمام نقش های قافیه در شعر را موسیقی نیز می تواند ایفا نماید زیرا یکایک آن نقش ها در ذات توانایی های موسیقی وجود دارد و حتی می تواند به شکل موثر تری اجرا شود . حضور قافیه در ترانه را می توان به دلیل انتظار شنونده ای که عادت به حضور این عامل در کلام موزون دارد توجیه نمود . ( هرچند لذت استتیک ناشی از حضور قافیه در شعر ، در ترانه تقریبا وجود ندارد و یا می توان گفت که تغییر ماهیت داده است ) . همان گونه که پیش از این اشاره شد الزامی بر رعایت وجوه بصری نوشتار قافیه در ترانه دیده نمی شود و هم از این روست که در برخی از آثار ترانه سرایان خوب معاصر استفاده از قافیه های شایگان و تفاوت در املای قافیه ها و حتی به کار بردن کلماتی که تنها در صامت ها و مصوت ها مشترکند دیده می شود و نه تنها لطمه ای بر انسجام ساختار ترانه وارد نمی آورد بلکه گاه باعث زیباتر و قدرتمند تر شدن آن است .

۰۳۹; ردیف ۰۳۹; نیز هرچند در ترانه های فارسی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد اما می توان گفت که نقش های عمده ی ردیف را ( خصوصا نقش تکمیل موسیقی قافیه ) به همان دلیلی که در مورد قافیه آمد ، موسیقی به شکل تمام و کمال می تواند ایفا نماید و استفاده از ردیف نیز در ترانه به رسم رایج در شعر فارسی است ...