سوخت نوین

امروزه هواپیماها و به طور کلی حمل و نقل هوایی، یکی از مهمترین عوامل اصلی آلودگی هوا به شمار می رود. طبق پیش بینی کمیسیون آلودگی محیط زیست در کشور انگلیس، سفرهای هوایی عامل تولید …

امروزه هواپیماها و به طور کلی حمل و نقل هوایی، یکی از مهمترین عوامل اصلی آلودگی هوا به شمار می رود. طبق پیش بینی کمیسیون آلودگی محیط زیست در کشور انگلیس، سفرهای هوایی عامل تولید ۷۵ درصد از گازهای گلخانه ای این کشور تا سال ۲۰۵۰ خواهدبود.

اگر تحقیقات آینده متخصصان نتواند نگرانی ها و پیش بینی موجود دراین رابطه را برطرف کند، بدون شک بشر باید به دنبال جایگزین کاملا متفاوتی برای سوخت فسیلی مورد استفاده در وسایل نقلیه هوایی باشد. طبق گفته «دیوید وادل» از دانشگاه «اکلند» نیوزیلند، سوخت های زیستی مناسبترین گزینه برای جایگزینی سوخت های فسیلی هستند.

گروهی از شیمیدان ها براین عقیده اند که روغن سویا خواهد توانست آینده سوخت هواپیماها را سبزتر کند.

به گفته آنها استفاده از ترکیب روغن سویا و سوخت های متداول مورد استفاده در موتورهای جت، مصرف سوخت های فسیلی را به میزان قابل توجهی کاهش خواهدداد.

همچنین دریافت کربن از منابع تجدیدپذیر می تواند عامل کاهش سرعت افزایش گازهای گلخانه ای باشد. این سوخت نیز مانند تمام سوخت های فسیلی «Jeta» سوخت متداول مورد استفاده جت های تجاری هنگام سوختن، دی اکسید کربن زیادی آزاد می کند. این درحالی است که سوخت های گیاهی مانند روغن سویا در اصطلاح کربن خنثی هستند.

به این معنا که وقتی گیاهان رشد می کنند، دی اکسید کربن هوا را جذب کرده و در واقع هنگام سوختن، همان دی اکسیدکربن جذب شده را آزاد می کنند و درمجموع زنجیره ای بی خطر ایجاد می کنند که هیچ تاثیری در افزایش آلودگی هوا ندارد. تا به حال تلاش برای رسیدن به سوختی مناسب از ترکیبات سوخت های فسیلی و روغن گیاهی ناموفق بوده است. یکی از موانع موجود بر سر راه چنین سوختی، لزوم ماندن سوخت هواپیماها در حالت مایع تا دمای ۴۰- درجه سانتی گراد است.

این درحالی است که روغن های گیاهی در حدود دمای صفر درجه سانتی گراد منجمد می شوند و همین موضوع بزرگترین مانع بر سر راه استفاده از ترکیبات آنها در سوخت هواپیما است.

به تازگی پروفسور «برنارد تاور» از دانشگاه پردو آمریکا به همراه یکی از شاگردانش به نام «شایلند بست» موفق به ساخت ترکیبی شده اند که فقط در دمای ۴۰- درجه سانتی گراد یخ می زند. این دو دانشمند، روغن های گیاهی را به مواد فرار و قابل اشتعال تبدیل کرده اند که تعدادی از آنها در دمای بالا و بقیه در دمای پایین منجمد می شوند. در اصل این دو با این کار مشکل استفاده از روغن گیاهی را در سوخت وسایل نقلیه هوایی برطرف کرده اند.

این استاد و شاگرد تا ثبت کامل اکتشاف خود در رابطه با جزئیات آن بحث نخواهند کرد ولی اعلام کرده اند که به سوختی با دمای انجماد مناسب دست یافته اند که ۴۰ درصد آن از روغن سویا و ۶۰ درصد آن از سوخت های فسیلی است. این دستاورد با بیشترین درصد استفاده از روغن «Jeta» متداول مورد استفاده در موتورهای جت یا همان سوخت گیاهی در ساخت سوخت هواپیما است.

منبع: Guardian.co.uk

ترجمه: علیرضا سزاوار