خانه نیما یوشیج

علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج فرزند ابراهیم خان اعظم السطنه نوری در دهکده یوش از بخش بلده شهرستان نور متولد شد.خواندن ونوشتن را نزد آخوند ده فرا گرفت. خانه این شاعر نوپرداز …

علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج فرزند ابراهیم خان اعظم السطنه نوری در دهکده یوش از بخش بلده شهرستان نور متولد شد.خواندن ونوشتن را نزد آخوند ده فرا گرفت. خانه این شاعر نوپرداز و بلند پایه معاصردر روستای یوش واقع شده است. ساختمان خانه شامل حیاط مرکزی با اتاق‌های متعددی در اطراف آن است که با داشتن عناصر تزئینی از قبیل آجر کاری، گچبری، ارسی های زیبای ملهم از موتبف های تزئینی قاجاری،در زمره ابنیه مشهور تاریخی استان مازندران به شمار می آید . امروزه خانه نیما یوشیج که خانه فرهنگ نامیده می شود، تعمیر و مورد حفاظت واقع شده است .