چوب درختان زیبا

۱) آبنوس: این چوب بدون نقش است. رویشگاه این چوب سواحل گینه در آفریقا از گاتا تا گابون است. چوب درون این چوب سیاه یک دست است.
۲) فوفل: این چوب به رنگ قهو‌ه‌ای سیر اخرایی است و خطوط موج‌دار …

۱) آبنوس: این چوب بدون نقش است. رویشگاه این چوب سواحل گینه در آفریقا از گاتا تا گابون است. چوب درون این چوب سیاه یک دست است.

۲) فوفل: این چوب به رنگ قهو‌ه‌ای سیر اخرایی است و خطوط موج‌دار تیره‌تر از رنگ زمینه دارد. رویشگاه آن مناطق گرم آسیا مثل هندوستان و پاکستان و جزایر سند و جاوه است.

۳) گردو: رنگ این چوب از کرم مایل به قهوه‌ای تا قهوه‌ای خام با رگه‌های تیره و نامنظم موج‌دار است. محل رویش گردو در ارتفاعات میان‌بند جنگلی شمال از آستارا تا گلی‌داغی و در غالب مناطق استپی است.

۴) کنار: رنگ این چوب قهوهای با زمینه گل اخرا است و نقش آن پر گره و خطوط موجدار است. محل رویش آن در استان‌های ساحلی جنوب ایران به خصوص در راه سیرجان به بندرعباس است.

۵)کیکم: رنگ این چوب زمینه کرم رنگ با خطوط و نقش‌های شکلاتی یا قهوه‌ای سوخته است و نقش آن جوش‌دار و موج‌دار است. محل رویش این چوب جنگل‌های باختر و جنوب ایران است.

۶) آکاژو: رنگ این چوب قرمز مایل به بنفش تیره و نقش آن خطوط نواری پررنگ‌تر از زمینه است. محل رویش آن نیز غرب آفریقا از لیبریا، کامرون و کنگوتا اوگاندا می‌باشد.

۷) ساج: رنگ این چوب قهوه‌ای با زمینه سبز و نقش آن رگه‌های زرد یا قرمز نواری است. رویشگاه این چوب، جنوب آسیا از هندوستان تا هند و چین و جاوه است.

۸) سرخدار: رنگ این چوب از کرم تا قهوه‌ای قرمز (با زمینه رنگ آهن) و نقش آن موج‌دار با خطوط کمی پررنگ‌تر است. این چوب در جامعه راست‌شان به‌طور پراکنده دیده شده است و گاهی به ‌صورت جنگل‌های خالص وجود دارد.

۹) بقم: رنگ این چوب قرمز زنگ آهن و نقش آن خطوط موج‌دار کم‌رنگ‌تر از زمینه و گروه‌های متوسطی که در اثر تلاقی خطوط به‌وجود می‌آید، می‌باشد. محل رویش آن آسیای جنوبی است و از هندوستان به ایران وارد می‌شود. درخت آن در آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی نیز کاشته شده است.

۱۰) عناب: رنگ این چوب قهوه‌ای با زمینه گِل اخرای پخته زرد است و چوب کم نقشی است. رویشگاه این چوب به‌طور پراکنده در خراسان است اما نوع بزرگ‌تر آن در بین راه بیرجند و تربت حیدریه نیز وجود دارد.

۱۱) سنجد: رنگ چوب درون قهوه‌‌ای مایل به قرمز و چوب برون زرد کم ‌رنگ است. این چوب خطوط موج‌‌دار کم‌رنگ و پررنگ‌تر از زمینه همراه با جوش‌های فراوان دارد و در کلیه مناطق استپی ایران کاشته می‌شود.

۱۲) زیتون: رنگ این چوب کرم با زمینه قهوه‌ای است و رگه‌های نامنظم و موج‌دار و فراوان به‌رنگ قهوه‌ای تیره دارد. رویشگاه این چوب کرانه مدیترانه، شمال آفریقا و جنوب اروپا است. در منطقه رودبار و منجیل ایران نیز به‌طور فراوان کاشته می‌شود.

گونه‌های وحشی آن بین قزوین و گیلان و نواحی جیرفت و جبال بارز وجود دارد. در اطراف گرگان تا مازندران دیده شده است.

۱۳) بادام: رنگ این چوب در بیرون کرم مایل به زرد، درون کرم مایل به شکلاتی است. و دارای خطوط موازی و باریک تیره‌تر از متن است. در کلیه مناطق استپی و کوهپایه‌ای، آذربایجان، خراسان، اطراف اصفهان، شیراز و کردستان کاشته می‌شود.

۱۴) اقاقیا: رنگ این چوب کرم با زمینه شکلاتی است و نقش کم و بیش نواری دارد. از درختان آمریکای شمالی است و به علت سازش با خشکی کشت آن در مناطق استپی ایران متداول شده است.

۱۵)ملچ: رنگ چوب برون سفید مایل به خاکستری و چوب درون ترکیبی از خطوط قهوه‌ای، زرد پررنگ تا قرمز کم‌رنگ است و دارای خطوط نامنظم قهوه‌ای شکلاتی می‌باشد. این گونه جزء درختان جنگلی شمال ایران است و می‌توان در بیشتر مناطق استپی ایران با آبیاری کاشت.

۱۶) خرمالو: رنگ این چوب در درون خاکستری کبود و چوب برون کرم روشن اخرایی است. این گونه جزء درختان جنگلی شمال محسوب می‌شود و رویشگاه آن کرانه‌های دریای خزر از جنگل‌های آستارا تا جنگل‌های گرگان است.

۱۷)زرشک: رنگ این چوب زرد پررنگ با انعکاس صدفی است و نقش آن خطوط موج‌دار خودرنگ صدفی. این گونه در دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز و در ارتفاعات ۱۷۰۰-۲۳۰۰ متر و در حاشیه رودخانه‌ها است.

۱۸) شمشاد: رنگ این چوب زرد یا زمینه رنگ آهن است و بدون نقش می‌باشد. و در جنگل‌های جنوب اروپا، شمال آفریقا و آسیای غربی می‌روید. در ایران منحصرا در ارتفاعات پایین جنگل‌های شمال از آستارا تا گرگان دیده شده است.

۱۹) نارنج: رنگ این چوب زرد لیمویی و بدون نقش است. این گونه در شمال و جنوب ایران کاشته می‌شود. سواحل دریای خزر، استان فارس و بلوچستان محل رویش این درخت است.

منبع:MAF-WOOD