روش های تولید انرژی

یکی از روش های تولید انرژی استفاده از نفت می باشد. «نفت»، سوخت بسیار مهمی است که از تجزیه و تحلیل اجساد گیاهان و جانورانی که میلیون ها سال پیش زندگی می کردند، بوجود آمده است. این …

یکی از روش های تولید انرژی استفاده از نفت می باشد. «نفت»، سوخت بسیار مهمی است که از تجزیه و تحلیل اجساد گیاهان و جانورانی که میلیون ها سال پیش زندگی می کردند، بوجود آمده است. این گیاهان و جانوران از نور خورشید استفاده می کردند تا رشد کنند. گاهی این گیاهان ریز خودشان غذای جانوران بسیار کوچک می شوند. وقتی این گیاهان و جانوران ریز می مردند اجساد آنها به ته دریا فرومی رفت و در گل ولای ماسه مدفون می شد و به تدریج صخره هایی را تشکیل می داد و در طی میلیون ها سال فعل و انفعالات شیمیایی این گیاهان و جانوران کوچک به قطره های ریز نفت تبدیل می شدند.

در بعضی مناطق این صخره ها خمیده می شوند و نفت در دریاچه های زیرزمینی بزرگ به دام می افتد. در این حال برای یافتن نفت این صخره ها را حفر می کنند. گاهی نفت و گاز در صخره های زیر دریا یافت می شوند. گاز نیز سوخت بسیار مهمی است که مثل نفت در زیرزمین است. وقتی که نفت یا گاز را مصرف می کنیم در واقع از مقداری از انرژی خورشید که قبلا در بدن گیاهان و جانوران ذخیره شده استفاده می کنیم. این انرژی در بدن گیاهان و جانوران ریزی بوده که مرده اند و به تدریج نفت و گاز را تشکیل داده اند. در جهان انواع گوناگونی از گازها وجود دارند که بعضی بسیار مفید هستند. اکسیژن گاز مهمی است که در هوا یافت می شود.

این گاز به زنده ماندن انسان ها، حیوانات و سوختن آتش کمک می کند. برخی از گازها از زیر زمین بدست می آیند. از آنها بعنوان سوخت استفاده می گردد و به منظور گرم کردن و پخت وپز سوزانده می شوند. یک نوع گاز به معلق ماندن بالون ها در هوا کمک می کند. آنها برای ساختن کود شیمیایی، ماده منفجره و رنگ هم بکار می روند. مهم ترین گازی که ما بعنوان منبع انرژی از آن استفاده می کنیم گاز طبیعی می باشد. لازم به یادآوری است که ما این گاز را تهیه نمی کنیم، بلکه این گاز در ذخایر زیرزمینی، اغلب نزدیک ذخایر نفت یافت می شود. گاز طبیعی برای تامین گرما در صنعت و همچنین پخت وپز و گرم کردن خانه ها، استفاده می شود. این گاز از طریق لوله هایی که در زیر خیابان های شهرهای بزرگ و کوچک، قرار دارند و از اطراف شهر می گذرند، به خانه های ما می آید. گاز طبیعی هیچ بویی ندارد، و به این دلیل قبل از رسیدن گاز به دست ما به آن ماده خاصی به نام «مرکاپتال» اضافه می کنند تا موقع نشت گاز متوجه شویم. به همین علت ما از نشت گاز از لوله ها با اطلاع می شویم.