خراطی

خراطی یك نوع هنر نازك كاری روی چوب است كه بیشتر در شهر رشت انجام می شود. ابزار این هنر كه قبلا بصورت دستی و سنتی انجام می شد شامل وسایل ساده ذیل بوده است:
یك كمان شبیه كمان تیراندازی …

خراطی یك نوع هنر نازك كاری روی چوب است كه بیشتر در شهر رشت انجام می شود. ابزار این هنر كه قبلا بصورت دستی و سنتی انجام می شد شامل وسایل ساده ذیل بوده است:

یك كمان شبیه كمان تیراندازی كه زه آن از روده گوسفند تهیه می شود با نام محلی(كمانه)، چوبی به عنوان زمینه كار، چوبی به عنوان ضامن كار، مغارهایی با درجه و اندازه های متفاوت، چوبهای مختلف(راش، افرا، ملچ و ممرز)

خراطی به دو صورت تزئینی و كاربردی انجام می شود :

خراطی تزئینی شامل:

مجسمه، قاب عكس، آیینه ، پایه تختخواب ، ساغرو پیاله ، تسبیح های بزرگ.

خراطی كاربردی شامل:

ساتورتخته ، جای كبریت، جای دستمال كاغذی ،میل زورخانه ، قلیان، عصا، شطرنج، چرتكه، صندوقچه، گلدان، انواع ظروف میوه خوری، آجیل خوری، شكلات خوری، قاشق های چوبی و نظایر آن.

در حال حاضر نیز كار خراطی توسط ماشین انجام میگیرد و به روش سنتی كمتر انجام می شود.