جاجیم‌بافی

به فرشی بافته شده ازپشم ویا نمدی كه الوان باشد، گفته میشود . به روایت دیگر ،دستبافی است از پشم تابیده الوان ،كه زبرو خشن است و بعنوان رختخواب پیچ ، روانداز ( كرسی ) و زیر انداز بكار …

به فرشی بافته شده ازپشم ویا نمدی كه الوان باشد، گفته میشود . به روایت دیگر ،دستبافی است از پشم تابیده الوان ،كه زبرو خشن است و بعنوان رختخواب پیچ ، روانداز ( كرسی ) و زیر انداز بكار میرود . رنگ زمینه اصلی جاجیم گیلانی، مثل بیشتر بافتنی های دیگر این سرزمین قرمز است و مركز اصلی جاجیم بافی گیلان در آستارا و هشتپر می‌باشد. در گذشته بخاطر وفور ابریشم و تولید انبوه آن در گیلان علاوه بر جاجیم پشمی ، جاجیم ابریشمی نیز بافته می‌شد ولی امروزه بخاطر گرانی مواد اولیه آن ، نوع ابریشمی آن منسوخ شده است . جاجیم های امروز گیلان مثل هر جای دیگر راه راه است و زنان آنرا بصورت نوارهای دراز میبافند كه بعد به همدیگر دوخته شده و بعنوان فرش كناره یا دوخت كیسه و خورجین ازآن استفاده می شود.