جوراب‌پشمی

جورابیست پشمی كه اكثرا“ در فصل سرما مورد استفاده چوپانان و دامدارانی كه در مناطق سرد كوهستانی زندگی می‌كنند، قرار می‌گیرد و دارای طرحهای سنتی و رنگهای مختلف و شاد است كه توسط …

جورابیست پشمی كه اكثرا“ در فصل سرما مورد استفاده چوپانان و دامدارانی كه در مناطق سرد كوهستانی زندگی می‌كنند، قرار می‌گیرد و دارای طرحهای سنتی و رنگهای مختلف و شاد است كه توسط زنان دهكده‌های كوهستانی بویژه ماسوله ، عمارلو ، هشتپر ، اسالم و … بافته می شود . نقش این دستبافتها تقریبا“ شبیه نقوش باستانی است و بسیار ظریف و زیبا دوخته می‌شود. جورابها در دو اندازه؛ ساق كوتاه و ساق بلند و در طرحهای ساده (یك رنگ) و رنگارنگ (گوراده)، به وسیله پنج میل یا دو میل بافته می‌شود. ▪ نقوش بكار رفته در جورابهای پشمی: مار پیچ گلدار ، خرف خال با حاشیه اسلیمی ، خرف خال با حاشیه كرچنگ ، كیمیا گل ، نقش گلیم با حاشیه زالو ، اسلیمی با رنگهای مختلف ، شانه و چپ و چول ، نقش قالی با حاشیه زالو، پوته قالی ، مریمی ، نقش قالی با طرح چنگل پوچو، دوبار نقش ، چشم خروسی ، چهار بار نقش ، بز شاخ با حاشیه مرغ ، بز شاخ با حاشیه گل قالی ، ابری ، پپو ، اره اره ، ریز بافت موج موجی ، خوشه انگور، گیلاس بوته ،و هشتپر. ماده اولیه این هنر پشم است كه از تولیدات دامی منطقه می باشد و توسط دامداران منطقه ،طی مراحل زیر تهیه می‌شود : پشم چینی، شستشوی پشم ، حلاجی پشم ، ریسندگی ، تابیدن ، كلاف كردن ، رنگ كردن و گلوله كردن نخ.