۲۹ دسامبر سال ۱۸۹۰ ـ قتل عام سرخپوستان سو

۲۹ دسامبر سال ۱۸۹۰ واحد هفتم سواره نظام امریکا یک اردوگاه سرخپوستان از قبیله « سو » را در ایالت داکوتای جنوبی در کنار نهر « ووندد نی » مورد حمله قرار داد.این حمله با شلیک توپ همراه …

۲۹ دسامبر سال ۱۸۹۰ واحد هفتم سواره نظام امریکا یک اردوگاه سرخپوستان از قبیله « سو » را در ایالت داکوتای جنوبی در کنار نهر « ووندد نی » مورد حمله قرار داد.این حمله با شلیک توپ همراه بود که ضمن آن « بیگ فوت» رئیس قبیله و شماری دیگر از زن و مرد و کودک سرخپوست کشته شدند . پاره ای از گزارشها شمار کشته شدگان را ۱۵۳ تن سرخپوست و ۲۵ نظامی و بعضی گزارشها ۳۰۰ سرخپوست نشان می دهد. این حمله متعاقب قتل«سیتینگ بول» و یازده تن دیگر از سران قبیله « سو » صورت گرفت که دوهفته پیش از آن در ۱۵ دسامبر روی داده بود.

اوایل دسامبر به مقامات دولتی امریکا گزارش رسیده بود که سرخپوستان قبیله سو در حال رقص ارواح هستند که ممکن است پس از آن در صدد پس گرفتن اراضی خود از سفید پوستان بر آیند و حمله کنند . مقامات دولتی بر پایه خاطره جنگ « سیتینگ بول » با نیروهای ژنرال کاستر در ۲۵ ژوئن سال ۱۸۷۶ که ضمن آن کاستر و همه افراد سواره نظام کشته شدند در صدد دستگیری سیتینگ بول برآمدند که ضمن آن وی و ۱۱ تن دیگر کشته شدند.

«بیگ فوت » پس از شنیدن این خبر با بیش از سیصد تن عازم« ووندد نی» شد که در محاصره واحد هفتم قرار گرفت و با کسانش کشته شد.

این آخرین درگیری بزرگ بومیان آمریکا ی شمالی با مهاجران سفید پوست بود که از سال ۱۶۰۷ میلادی پس از ورود انگلیسی ها به شمال آمریکا (ویرجینیا) آغاز شده بود.

به مناسبت کشتار « ووندد نی » هر سال مراسمی از سوی سرخپوستان در این محل برپا می شود.