بامبو یا نی هندی

بامبو یا نی هندی نوعی خیزران است و اولین بار همراه با تخم چای توسط كاشف السلطنه به ایران آورده شد . به اعتقاد عده ای صنعت بامبو بافی با آمدن استاد ولتری ازچین به لاهیجان، شروع …

بامبو یا نی هندی نوعی خیزران است و اولین بار همراه با تخم چای توسط كاشف السلطنه به ایران آورده شد . به اعتقاد عده ای صنعت بامبو بافی با آمدن استاد ولتری ازچین به لاهیجان، شروع گشته و با كمك استاد- كاران ایرانی كه شاگردان وی بوده اند ، رشد و تكامل یافت.

ابزار كار :

۱ـ ماشین : با این دستگاه عرض تمام تورها یكسان می شود .

۲- رنده : جهت صاف كردن و ازبین بردن پرزهای رشته ها

۳ـ داس : برای رشته رشته كردن قطعات بامبو

۴ـ اره آهن بر : برای بریدن بامبو

۵- سوزن : برای ردیف كردن بافت

۶ـ چاقو : برای ایجاد شكافی جهت بستن حلقه بوسیله سیم یا مفتول فلزی

۷- انبردست یا سیم چین

۸- قیچی باغبانی

۹ـ سنگ صیقل (تیزكن) : برای صیقل دادن و تیز كردن رنده

۱۰ـ پارچه كوچك و ظرف آب

۱۱ـ تعدادی نوارچرمی كوچك

انوع بافت بامبو :

بافت خورشیدی، بافت ستاره ای ، بافت تلفیقی

انواع تولیدات بامبو:

انواع شكلات خوری ، سبدهای سبزی و میوه خوری و نان ، قابهای عكس ، پایه های آباژور ، جای سوزنی و سبدهای درب پوشدار ، انواع لوستر ، سرویسهای میوه خوری، كلاهك آباژور و صندلی .

مناطق تولید بامبو :

لاهیجان، علی آباد در فاصله سخت سر(= رامسر)و تنكابن ،و قاسم آباد رودسر.