بامبو یا نی هندی

بامبو یا نی هندی نوعی خیزران است و اولین بار همراه با تخم چای توسط كاشف السلطنه به ایران آورده شد . به اعتقاد عده ای صنعت بامبو بافی با آمدن استاد ولتری ازچین به لاهیجان، شروع …

بامبو یا نی هندی نوعی خیزران است و اولین بار همراه با تخم چای توسط كاشف السلطنه به ایران آورده شد . به اعتقاد عده ای صنعت بامبو بافی با آمدن استاد ولتری ازچین به لاهیجان، شروع گشته و با كمك استاد- كاران ایرانی كه شاگردان وی بوده اند ، رشد و تكامل یافت. ▪ ابزار كار : ۱ـ ماشین : با این دستگاه عرض تمام تورها یكسان می شود . ۲- رنده : جهت صاف كردن و ازبین بردن پرزهای رشته ها ۳ـ داس : برای رشته رشته كردن قطعات بامبو ۴ـ اره آهن بر : برای بریدن بامبو ۵- سوزن : برای ردیف كردن بافت ۶ـ چاقو : برای ایجاد شكافی جهت بستن حلقه بوسیله سیم یا مفتول فلزی ۷- انبردست یا سیم چین ۸- قیچی باغبانی ۹ـ سنگ صیقل (تیزكن) : برای صیقل دادن و تیز كردن رنده ۱۰ـ پارچه كوچك و ظرف آب ۱۱ـ تعدادی نوارچرمی كوچك ▪ انوع بافت بامبو : بافت خورشیدی، بافت ستاره ای ، بافت تلفیقی ▪ انواع تولیدات بامبو: انواع شكلات خوری ، سبدهای سبزی و میوه خوری و نان ، قابهای عكس ، پایه های آباژور ، جای سوزنی و سبدهای درب پوشدار ، انواع لوستر ، سرویسهای میوه خوری، كلاهك آباژور و صندلی . ▪ مناطق تولید بامبو : لاهیجان، علی آباد در فاصله سخت سر(= رامسر)و تنكابن ،و قاسم آباد رودسر.