بانو نجمه خاتون مادر گرامی امام رضا ع

نام مادر بزرگوار امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) نجمه یاتکتم است. حضرت نجمه(س) اهل مغرب (شمال آفریقا) بود. این بانوی بزرگوار وقتی که وارد خانه امام کاظم(ع) شد در محضر درس و آموزش های حضرت …

نام مادر بزرگوار امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) نجمه یاتکتم است. حضرت نجمه(س) اهل مغرب (شمال آفریقا) بود. این بانوی بزرگوار وقتی که وارد خانه امام کاظم(ع) شد در محضر درس و آموزش های حضرت حمیده (س) مادر امام کاظم(ع) به کمالات عالی علمی و معنوی رسید. حضرت حمیده مادر امام کاظم (ع) می گوید: «شبی در عالم خواب پیامبر (ص) را دیدم که به من فرمود: ای حمیده! نجمه را همسر فرزندت موسی بن جعفر کن که به زودی برترین انسان روی زمین (حضرت رضا(ع)) از او متولد می شود.» حمیده(س) به این دستور عمل کرد، از آن پس نجمه (س) همسر امام موسی بن جعفر(ع) گردید و از آن حضرت دارای دو فرزند یعنی امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) شد. وقتی که نجمه(س) بر اثر درجه عالی قداست دارای فرزندی معصوم یعنی امام رضا(ع) شد او را «طاهره» نامیدند. همچنین روایت شده است: «هنگامی که حمیده(س) حضرت نجمه را همسر امام کاظم(ع) نمود به او فرمود: پسرم! نجمه بانویی است که هرگز بانویی بهتر از او را ندیده ام، او را همسر تو نمودم و به تو سفارش می کنم که به او نیکی کن.»حضرت نجمه (س)از نظر عقل، دین و ادب از برترین بانوان بود، آنچنان به حمیده (س)رعایت ادب می کرد که به احترام او در پیش رویش نمی نشست.

۱) حضرت معصومه (س) چشمه جوشان کوثر، محمد محمدی اشتهاردی- نشر مطهر- تهران ۱۳۷۸-صفحه ۵۸