رنگ ضدعفونی کننده

ضدعفونی کردن محیط بیمارستان و از بین بردن تمام میکروب ها و باکتری ها یکی از وظایف اصلی کارکنان بیمارستان است. اخیراً تحقیقات نشان داده است که اگر دیوارها و سقف با رنگ مخصوصی …

ضدعفونی کردن محیط بیمارستان و از بین بردن تمام میکروب ها و باکتری ها یکی از وظایف اصلی کارکنان بیمارستان است. اخیراً تحقیقات نشان داده است که اگر دیوارها و سقف با رنگ مخصوصی رنگ آمیزی شوند، می توانند در مجاورت نور تبدیل به کشنده باکتری ها شوند.

رنگ سفید حاوی مقادیری از ذرات ریز دی اکسید تیتانیوم است که اگر این ترکیبات در مجاورت نور ماوراء بنفش قرار گیرند، الکترون های شان برانگیخته می شوند و می توانند تمامی میکروب ها و باکتری های موجود در سطحی که توسط دی اکسید تیتانیوم پوشانده شده است را از بین ببرند. در واقع الکترون های برانگیخته شده دی اکسید تیتانیوم می توانند غشای سلول را تجزیه کنند و درنتیجه موجب متلاشی شدن سلول شوند.رنگ سفید معمولاً حاوی ۲۰ تا ۳۰ درصد ذرات دی اکسید تیتانیوم است و افزودنی های دیگری مانند کربنات کلسیم نیز در آن وجود دارند. وجود این افزودنی ها موجب می شود خاصیت ضدباکتری بودن رنگ سفید تا ۸۰ درصد کاهش یابد.

محققان با تولید یک نوع رنگ سفید که حاوی مقادیر بسیار زیادی از دی اکسید تیتانیوم است و سایر افزودنی های غیرضروری از آن حذف شده است دریافتند که این رنگ می تواند به عنوان سلاحی مؤثر بر ضد باکتری ها و میکروب ها در بیمارستان به کار گرفته شود.البته این رنگ در مجاورت نور ماوراء بنفش نه تنها باکتری ها بلکه مواد اصلی تشکیل دهنده رنگ را نیز از بین می برد و موجب تخریب رنگ می شود.

به وجود آوردن تعادل بین خاصیت کشندگی باکتری ها و از طرف دیگر طول عمر بالاتر رنگ، هدفی است که ذهن محققان بسیاری را به خود مشغول کرده است.

[نجمه افضلی]