سعید قراچورلو

در سال ۱۳۲۵ در تهران. درخانواده ای فرهنگی و اهل شعر و ادب چشم به جهان گشود. در شش سالگی همزمان با ورود به مدرسه فراگرفتن ویولن را نزد اساتید بزرگ وقت همچون ابوالحسن صبا و شاپور …

در سال ۱۳۲۵ در تهران. درخانواده ای فرهنگی و اهل شعر و ادب چشم به جهان گشود. در شش سالگی همزمان با ورود به مدرسه فراگرفتن ویولن را نزد اساتید بزرگ وقت همچون ابوالحسن صبا و شاپور نیاکان آغاز کرد. در سال ۱۳۳۷ با اجرای ساز سلو در برنامه کودک رادیو کار نوازندگی را آغاز کرد .

همچنین همکاری پیاپی و تنگاتنگی را با تلوزیون شروع کرد. وی یکی از بداهه نوازان چیره دست و دارای سبک است که اهل فن او را تائید کرده وستوده اند.ایشان شاگردان بسیاری را تعلیم داده که بعضا تعدادی از آنها خود به امر آموزش مشغولند.

مریم صبای مقدم