به متن گوش دهید

ویندوزXP یك برنامه تبدیل متن به گفتار به نام NARRATOR دارد كه می تواند متن روی صفحه را در برنامه‌های NOTE PAD , WORDPAD و برنامه‌هایINTERNET EXPLORER , CONTROL PANEL , DESKTOP و داخل روالهای نصب ، برای شما را بخواند. در سایر برنامه ها ، …

ویندوزXP یك برنامه تبدیل متن به گفتار به نام NARRATOR دارد كه می تواند متن روی صفحه را در برنامه‌های NOTE PAD , WORDPAD و برنامه‌هایINTERNET EXPLORER , CONTROL PANEL , DESKTOP و داخل روالهای نصب ، برای شما را بخواند.
در سایر برنامه ها ، ممكن است نتواند متن را بخواند ،‌ اما معمولا می تواند ظهور پنجره های جدید را اعلام كند و كلیدهایی را كه تایپ می‌كنید بگوید.
برای به اجرا درآوردن NARRATOR ، روی دكمه START كلیك كرده و گزینه‌های زیر را به ترتیب انتخاب می‌كنیم. ALL PROGRAMS > ACCESSORIES > ACCESSIBILIY > NARRATOR