برنامه SCREEN MAGNIFIRE

اگر به پایگاه وبی سر زده‌اید كه حروف بسیار ریزی دارد می‌توانید مسئله را با برنامه MAGNIFIRE ویندوزXP حل كنید. روی دكمه شروع رفته و سپس گزینه‌های زیر را دنبال كنید. MAGNIFIRE ALL PROGRAMS > ACCESSORIES > ACCESSIBILIY > با كلیك روی …

اگر به پایگاه وبی سر زده‌اید كه حروف بسیار ریزی دارد می‌توانید مسئله را با برنامه MAGNIFIRE ویندوزXP حل كنید. روی دكمه شروع رفته و سپس گزینه‌های زیر را دنبال كنید.
MAGNIFIRE ALL PROGRAMS > ACCESSORIES > ACCESSIBILIY >
با كلیك روی گزینه MAGNIFIRE، بخش بالای صفحه نمایش به یك ذره بین تبدیل خواهد شد و قسمت حوالی اشاره گر موس را بزرگ خواهد كرد، یا می‌توانید بخش بزرگ شده را به یك منطقه محدود كنید. بزرگنمایی از ۲x الی ۹x می‌باشد.