جایی كه نباید با ویروس جنگید

▪ HOAX : اگر یك پیام ایمیل دریافت كنید كه درباره نوعی ویروس خطرناك به شما اطلاعاتی میدهد. احتمالا به شما خواهد گفت كه ایمیلی با یك اسم خاص را باز نكنید. چون ویروسی را فعال خواهد ساخت …

▪ HOAX :
اگر یك پیام ایمیل دریافت كنید كه درباره نوعی ویروس خطرناك به شما اطلاعاتی میدهد. احتمالا به شما خواهد گفت كه ایمیلی با یك اسم خاص را باز نكنید. چون ویروسی را فعال خواهد ساخت كه كارهای وحشتناكی انجام می‌دهد و هیچ نرم افزار ضد ویروسی هنوز نمی داند كه چطور با آن مقابله كند.
همچنین به شما خواهد گفت كه نویسنده این پیام با نورتون یا مك آفی یا مایكروسافت یا آی بی ام تماس گرفته است و آنها نیز این ویروس وحشتناك را تائید كرده‌اند سپس از شما خواهد خواست كه این ایمیل را به همه آشنایان ، دوستان و همكاران ارسال كنید.
▪ نكته: چنین ایمیلی كذب محض است .
آن را برای دوستانتان مجددا ارسال نكنید. این نامه‌ها فقط ترافیك كامپیوترهای خدمات دهنده و صندوقهای پستی را تشدید می‌كنند.
بدتر از این كذب نامه‌ها (HOAX) ، پیامهایی هستند كه كمی واقعیت در داخل آنها نهفته شده است. این پیامهای ایمیل به گیرندگان اخطار می‌كنند كه یك فایل خاص را در دیسك سخت خود بیابند و آن را بلافاصله حذف كنند چون یك ویروس است.
چنین هشدارهایی ایمیلی دیر می‌میرند.
یك یا دو سال در اینترنت سیر و سفر دارند. اگر یكی از آنها را دریافت كردید نادیده بگیرید. اگر نگران شدید ، می‌توانید پایگاه وب زیر را كه حاوی یك بانك اطلاعاتی از كذب نامه هاست. بررسی كنید. این پایگاه را وزارت انرژی آمریكا اداره می كند.
HTTP://HOAXBUSTERS.CIAC.ORG