پیش‌گیری از ویروسها و جنگ با ویروسها

● نكاتی در مورد جدال با ویروسها : ▪ به دریافتهای اینترنتی خود دقت كنید. بهترین راه مبارزه با یك ویروس آن نیست كه آن را در اولین مكان خود شكار كنیم. جلوی بسیاری از ویروسها را با رعایت …

● نكاتی در مورد جدال با ویروسها :
▪ به دریافتهای اینترنتی خود دقت كنید. بهترین راه مبارزه با یك ویروس آن نیست كه آن را در اولین مكان خود شكار كنیم. جلوی بسیاری از ویروسها را با رعایت یك قاعده ساده می توانید بگیرید. اگر مطمئن نیستید كه یك فایل برنامه ای چه هست هرگز آنرا باز نكنید.
بدین معنی كه وقتی پیام ایمیلی از YOURFALFRED دریافت می كنید كه می گوید این بهترین بازی است كه تابحال دیده ام ، مجذوب آن خواهی شد ،‌ فایل پیوستی آن را باز نكنید. به YOURFALFRED ایمیل بزنید و از او بپرسید كه آیا این بازی را او شخصا برای شما فرستاده است یا نه .
▪ از فایلهایی كه دو پسوند (EXTENTION) دارند بپرهیزید. پسوند بخشی از اسم فایل است كه بعد از نقطه می آید. بعنوان مثال ، در فایل MAPGRAPHIC.JPG پسوند فایل بخش JPG است. این پسوند به یك نوع فرمت فایل گرافیكی مشهور اشاره دارد كه نمی تواند حامل یك ویروس باشد. دو پسوند فایل گرافیكی دیگری كه نشان دهنده فرمتهایی هستند كه نمی توانند حامل ویروس باشند عبارتند از GIF و TXT .
نظر به اینكه چنین فرمهایی نمی توانند حامل ویروس باشند ،‌بعضی از سازندگان ویروس به فایلهایی خود اسمهایی چون MYPICTURE.JPG.EXE و INFORMATION.TXT.PIF می دهند.
اگر دقت نكنید ممكن است فقط بسط JPG یا TXT را ببینید و فكر كنید كه فایل مطمئن است. اما آن پسوندهای دوم نشاندهنده فایلهای قابل اجرا هستند. اینها فایلهای گرافیكی یا متنی نیستند ، آنها برنامه و احتمالا ویروس هستند.
حتی وقتی دلایل كافی دارید و احتمال قریب به یقین می دهید كه فایلی مطمئن است ، باز هم آن را با یك نرم افزار ضد ویروس روزآمد شده بررسی و بعد آن را باز كنید.
▪ یك دیسكت بوت آماده داشته باشید. یك ویروس مخرب می تواند BOOT SECTOR سیستم شما را خراب كند. BOOT SECTOR بخشی از دیسك سخت است كه امكانات راه اندازی را برای كامپیوتر شما فراهم می كند.
برای محافظت از خود یك دیسكت بوت بسازید. یك دیسكت فلاپی خالی را در فلاپی درایو قرار دهید. MY COMPUTER را باز كنید و روی نماد فلاپی درایو خود كلیك راست كنید. روی گزینه FORMAT كلیك كنید و یك علامت تیك در مربع كنار عبارت زیر قرار دهید :
CREATE AN MS DOS STARTUP DISK
رویSTART رفته و وقتی دیسكت فرمت شده آن را در مكانی امن قرار دهید.
▪ همواره نرم افزار ضد ویروس را به اجرا درآورید. اگر برنامه ضد ویروس ندارید ، یك برنامه ضد ویروس بر روی كامپیوتر خود نصب كنید.
دو نرم افزار اصلی ضد ویروس بازار عبارتند :
▪ نرم افزار ضد ویروس نورتون (NORTON ANTI VIRUS) محصول شركت SYMANTEC
HTTP://WWW.SYMANTEC.COM/NAV/NAV.۹XNT
▪ نرم افزار ضد ویروس مك آفی (MACAFEE VISRUSSCAN) محصول شركت مك آفی.
HTTP://US.MACAFEE.COM
هر كدام از این دو را انتخاب كنید ، آن را طوری میزان كنید كه همه ایمیلها و فایلهای ورودی از اینترنت بررسی شوند و هفته ای یكبار كل كامپیوتر از لحاظ ویروس بررسی شود.
▪ نكته :
داشتن نرم افزار ضد ویروس كافی نیست. نرم افزار باید روز آمد باشد.
ویروسهای جدید هر روز كشف می شوند. اگر نرم افزار روزآمد شده ندارید می توانید سیستم خود را از طریق اینترنت از لحاظ ویروس بررسی كنید. هم نورتون و هم مك آفی امكان بررسی از طریق اینترنت را به طور رایگان فراهم ساخته اند.
سرویسهای اینترنتی مك آفی نام FREE SCAN دارد. آن را در پایین سرصفحه وب این شركت به نشانی HTTP://US.MACAFEE.COM می توانید بیابید. پیش از اجرای سرویس جستجو كننده ویروسها باید در این سرویس ثبت نام كنید و یك كنترل ACTIVEX را دریافت كنید.
نسخه نورتون نام زیر را دارد :
FREE ON LINE VIRUS AND SECURITY CHECK آن را تحت VIRUS DEFINTIONS در پایگاه وب زیر می توانید پیدا كنید :
HTTP://SECURITYRESPONSE.SYMANTEC.COM
▪ نرم افزارهایی را كه هدف ویروس سازان نیستند به كار ببرید. ویروس سازان ویروسهای خود را برای نرم افزارهایی بوجود می آورند كه پرطرفدارند.
به عنوان مثال اكثر ویروسهای شایع شونده از طریق ایمیل بلافاصله به ایمیل ذخیره شده در برنامه OUTLOOK EXPRESS نگاه می كنند. چند سال پیش ، اكثر ویروسهایی كه ساخته می شد برای آلوده ساختن اسناد برنامه WORD با استفاده از امكانات قدرتمند ماكروی WORD بود. بنابراین ، استفاده از برنامه‌های معادل ، مانند EUDORA برای ایمیل (WWW.EUDORA.COM) یا WORD PERFECT برای واژه پردازی، یا مرورگر NETSCAPE به جای INTERNET EXPLORER را در نظر بگیرید.
▪ كامپیوتر را بوت نكنید :
اگر بوجود یك ویروس در كامپیوترخود مظنون هستید آن را بوت نكنید. بعضی از ویروسها با بوت شدن مجدد كامپیوتر، وضعیت را بدتر میكنند.
بهترین كار این است كه دستورالعملهای برنامه ضد ویروس خود را دنبال كنید. همچنین می‌توانید دستورالعملهای حذف ویروسها رابر روی پایگاههای وب مك آفی و نورتون پیدا كنید.
HTTP://SECURITYRESPONSE.SYMANTEC.COM
HTTP://US.MACAFEE.COM/VIRUSINFO/DEFAULT.ASP