ویروسها، كرمها، اسبهای تراوا

دلیلی وجود ندارد كه یك كامپیوتر شخصی به ویروس آلوده شود. ردیابی ویروسها و جلوگیری از آنها آسان است ،‌ اما به دلیل بی دقتی كاربر ، ممكن است زیانهای فراوانی را متحمل شود. ▪ ویروسها …

دلیلی وجود ندارد كه یك كامپیوتر شخصی به ویروس آلوده شود. ردیابی ویروسها و جلوگیری از آنها آسان است ،‌ اما به دلیل بی دقتی كاربر ، ممكن است زیانهای فراوانی را متحمل شود.
▪ ویروسها ، كرمها ، اسبهای تراوا :
ویروسها به عنوان اصطلاحی عمومی برای همه برنامه های زیان آوری تبدیل شده اند كه خودشان را از یك سیستم كامپیوتر به دیگری سرایت می‌دهند.
سه گروه از این نوع نرم افزارها وجود دارند.
● ویروسها
ویروس كامپیوتری به كدی گفته می شود كه برای اجرا به خوش اتكا ندارد. بلكه به برنامه ای دیگر وصل می شود.
▪ وجه اشتراك :
این ویژگی وجه اشتراكی با یك ویروس بیولوژیكی است. هر دو ویروس نمی توانند به خودی خود تكثیر شوند و نیاز به سلول بدن یك میزبان دارند تا به آن حمله نمایند و از DNA آن سلول برای تكثیر بهره خود گیرند.
نحوه خرابكاری : هنگام اجرای نرم افزاری كه به یك ویروس آلوده است ،‌ ویروس نیز به همراه برنامه آلوده شده به اجرا در می آید. سپس در جایی روی همان سیستم برنامه ای غیر آلوده را می یابد و كد ویروس را به آن اضافه می كند.
با اجرا شدن فایل دومی كه اكنون آلوده شد همین مراحل تكرار شده و فایلهای بیشتری را آلوده می كند.
● كرمها :
كرمها فایلهای خود تكثیر كننده ای هستند و بر خلاف ویروسها به یك برنامه میزبان نیاز ندارند.
نحوه نقل و انتقال : آنها از نوعی عیب امنیتی شبكه (كه گاهی حفره امنیتی شبكه نامیده می شود) برای نقل و انتقال از یك كامپیوتر به كامپیوتر دیگر بهره می گیرند. وقتی چنین برنامه ای در یك سایت جدید كپی شود ،‌ بدنبال یك حفره امنیتی می گردد كه بتواند آن را به سایتی دیگر هدایت و خودش را در آنجا كپی كند.
نحوه خرابكاری : با آن كه كرم می تواند حاوی برنامه ای برای هر هدف سوئی باشد برای این كه خطرناك نباشد لازم نیست كه اصلا كاری انجام بدهد كافی است خودش را به طور گسترده ای تكثیر كند ، می تواند سیستمها را لبریز و شبكه ها را متوقف كند.
● اسبهای تراوا
اسبهای تراوا بر خلاف ویروسها و كرمها لزوما خود تكثیر كننده نیستند. هر چند بسیاری از آنها چنین نیستند. این كدها تظاهر می كنند كه مفید هستند اما در عمل به منظور حمله به یك كامپیوتر طراحی شده‌اند.
اسب تراوا می تواند ظاهر یك بازی یا یك نرم افزار خدماتی را به خود بگیرد. ممكن است در عمل كاری را كه به آن تظاهر می كند انجام دهد ،‌ اما وقتی آن بازی یا برنامه خدماتی را به اجرا درمی آورید ،‌ بخش دیگر برنامه ، كار اصلی خود را انجام خواهد داد.
▪ نكته: آنها نمی توانند به طور خودكار به سیستم ها سرایت كنند. كاربر باید فعالانه آنها را وارد كامپیوتر كند و آنها را به اجرا درآورد. اگر احتیاط كنید ، به آسانی می توانید جلوی آنها را بگیرید.
در این متن از اصطلاح ویروس به صورت عمومی و برای همه كدهای زیان آور ،‌ خود ویروسها ، كرمها و اسبهای تراوا بهره خواهیم گرفت.