استاد حسین زمرشیدی

▪ استاد حسین زمرشیدی
▪ سال و محل تولد : ۱۳۱۸ مشهد
▪ رشته تخصصی : معماری سنتی
▪فعالیت ها :
- فراگیری فنون معماری اسلامی در کنار پدر
- نماسازی های گنبد و بقعه خواجه ربیع و همچنین ساخت …

استاد حسین زمرشیدی

سال و محل تولد :

۱۳۱۸ مشهد

رشته تخصصی :

معماری سنتی

فعالیت ها :

- فراگیری فنون معماری اسلامی در کنار پدر

- نماسازی های گنبد و بقعه خواجه ربیع و همچنین ساخت گنبد و تزئینات مقبره شیخ مومن استرآبادی

- تعمیرات بارگاه امامزاده محروق و عطار در نیشابور و همچنین تعمیرات مقبره شیخ احمد جامی و شیخ محمد تایبادی

- تحصیل در هنرستان صنعتی تهران (ایران و آلمان) و کسب عالیترین نمره در آزمون استادکاری هیئت آلمانی و شروع به تدریس هنرجویان رشته ساختمان

- فارغ التحصیلی و عزیمت به آلمان جهت تحصیل معماری در دانشگاه برلین

- همکاری با مطبوعات معتبر از طریق چاپ مقالات علمی

- عضویت در هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

- عضویت در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران و عضو پیش کسوتان هنرهای دستی ایران (رشته معماری)

- برگزیده شدن به عنوان چهره ماندگار عرصه معماری سنتی در دومین همایش چهره های ماندگار سال ۱۳۸۱

آثار :

- تألیف ۱۶ جلد از کتب درسی رشته ساختمان

- تعمیر و نگهداری ساختمان

- رسم فنی و نقشه کشی جامع عمران

- گره چینی در معماری اسلامی و هنرهای دستی

- کاشیکاری ایران

- طاق و قوس در معماری ایران

- مسجد در معماری ایران

- معماری ایران

- و نگارش مقالات علمی و کتب فراوان در باب معماری اسلامی و همچنین خلق تابلوهای بسیار با ارزش از نقوش و کاشی معرق