دکتر مجتبی شمسی پور

▪ دکتر مجتبی شمسی پور
▪ سال و محل تولد : ۱۳۲۸ کرمانشاه
▪ رشته تخصصی : شیمی
▪ فعالیت ها :
- گذراندن تحصیلات اولیه تا اخذ دیپلم در زادگاه خویش
- ورود به دانشگاه صنعتی شریف و اخذ لیسانس …

دکتر مجتبی شمسی پور

سال و محل تولد :

۱۳۲۸ کرمانشاه

رشته تخصصی :

شیمی

فعالیت ها :

- گذراندن تحصیلات اولیه تا اخذ دیپلم در زادگاه خویش

- ورود به دانشگاه صنعتی شریف و اخذ لیسانس شیمی در سال ۱۳۵۲

- اخذ فوق لیسانس شیمی تجزیه از دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۵۴

- عزیمت به آمریکا و دریافت دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه ایالتی میشیگان در سال ۱۳۵۸

- عضویت در انجمن های شیمی ایران، آمریکا و پاکستان

- عضویت در هیئت تحریریه چندین نشریه معتبر علمی

- تدریس در دانشگاه شیراز و برگزیده شدن به عنوان استاد نمونه دانشگاههای ایران در سال ۱۳۷۳

- تدریس در دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه رازی کرمانشاه

- عضویت در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

- برگزیده شدن به عنوان چهره ماندگار عرصه شیمی در دومین همایش چهره های ماندگار سال ۱۳۸۱

آثار :

- نگارش کتب علمی و ارائه مقالات فراوان در نشریات معتبر بین المللی