دکتر مهدی گلشنی

▪ دکتر مهدی گلشنی
▪سال و محل تولد : ۱۳۱۷ اصفهان
▪ رشته تخصصی : فیزیک
▪ فعالیت ها :
- گذراندن مراحل آغازین تحصیل تا اخذ دیپلم در اصفهان
- ورود به دانشکده علوم دانشگاه تهران واخذ لیسانس …

دکتر مهدی گلشنی

سال و محل تولد :

۱۳۱۷ اصفهان

رشته تخصصی :

فیزیک

فعالیت ها :

- گذراندن مراحل آغازین تحصیل تا اخذ دیپلم در اصفهان

- ورود به دانشکده علوم دانشگاه تهران واخذ لیسانس فیزیک و همچنین طی نمودن دوره الکترونیک و فیزیک هسته ای در مرکز اتمی دانشگاه تهران

- عزیمت به آمریکا و کسب دکترای فیزیک از دانشگاه برکلی کالیفرنیا

- بازگشت به ایران وعضویت در هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و ارتقاء به مرتبه استادی – ریاست دانشکده فیزیک و گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

- عضویت در شوراهای علمی و فرهنگی و همچنین عضو انجمن های بین المللی فعال در زمینه فیزیک، فلسفه علم و علوم طبیعی و الهیات

- عضو مؤثر در تاسیس مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

- فعال کردن تحقیقات در زمینه پیوند علم و دین در ایران

- عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

- برگزیده شدن به عنوان چهره ماندگار عرصه فیزیک در دومین همایش چهره های ماندگار سال ۱۳۸۱

آثار :

- تحلیلی از دیدگان فلسفی فیزیکدانان معاصر

- قرآن و علوم طبیعت

- از علم سکولار تا علم دینی

- فیزیک هالیدی، رزنیک (ترجمه)

- فیزیک امروز

- درآمدی بر علم و دین و معنویت در آستانه قرن بیست و یکم

- Can scince Dispense whit Religion?

- و نگارش شمار فراوان مقاله در زمینه های علم و دین در مجلات معتبر علمی