دکتر رضا نقشینه

▪ دکتر رضا نقشینه
▪ سال و محل تولد : ۱۳۱۳ مسجد سلیمان
▪ رشته تخصصی : دامپزشکی
▪ فعالیت ها :
- گذراندن تحصیلات ابتدایی تا اخذ دیپلم متوسطه در تهران
- ورود به دانشکده دامپزشکی دانشگاه …

دکتر رضا نقشینه

سال و محل تولد :

۱۳۱۳ مسجد سلیمان

رشته تخصصی :

دامپزشکی

فعالیت ها :

- گذراندن تحصیلات ابتدایی تا اخذ دیپلم متوسطه در تهران

- ورود به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و فارغ التحصیلی در سال ۱۳۳۶

- عزیمت به آمریکا جهت اخذ تخصص در رشته آسیب شناسی دامپزشکی در سال ۱۳۴۰

- بازگشت به میهن و عضویت در هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۳

- ارتقاء به رتبه دانشیاری در سال ۱۳۴۸

- ارتقاء به رتبه استادی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۲

- برنده جایزه بهترین پژوهش بنیادین دانشگاه تهران

- عضویت پیوسته در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

- برگزیده شدن به عنوان چهره ماندگار رشته دامپزشکی در دومین همایش چهره های ماندگار سال ۱۳۸۱

آثار :

- آسیب شناسی دامپزشکی (تومورها)

- آسیب شناسی اختصاصی

- کالبدگشایی نشخوار کنندگان

- و نگارش مقالات تخصصی در مجلات معتبر علمی