دکتر سید ضیاء الدین تابعی

▪ دکتر سید ضیاء الدین تابعی
▪ سال و محل تولد : ۱۳۲۴ استهبان فارس
▪ رشته تخصصی : پزشکی (آسیب شناسی)
▪ فعالیت ها :
- گذراندن تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در استهبان و شیراز و اخذ دیپلم …

دکتر سید ضیاء الدین تابعی

سال و محل تولد :

۱۳۲۴ استهبان فارس

رشته تخصصی :

پزشکی (آسیب شناسی)

فعالیت ها :

- گذراندن تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در استهبان و شیراز و اخذ دیپلم طبیعی با رتبه اول در استان در سال ۱۳۴۳

- ورود به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و دریافت دکترای عمومی

- دستیاری تخصصی رشته آسیب شناسی تشریحی و بالینی در دانشگاه میامی آمریکا

- فلوشیب هماتوپاتولوژی دانشگاه آتلانتا آمریکا

- دریافت بورد تخصصی آسیب شناسی و فوق تخصصی هماتوپاتولوژی از دانشگاه های آمریکا

- شروع به تدریس و عضویت در هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و طی مراحل استادیاری تا استادی در همین دانشگاه – ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز

- عضویت در کمیسیونها و شوراهای پزشکی معتبر کشور

- برگزیده شده به عنوان چهره ماندگار عرصه پزشکی (آسیب شناسی) در نخستین همایش چهره های ماندگار سال ۱۳۸۰

آثار :

- تألیف کتاب فیزیولوژی خون برای دانشجویان

- طبیبانه ای برای طبیبان

- تألیف سلسله کتبی در باب آزمایشات هماتولوژی، شیمی و ایمونولوژی بالینی

- نگارش مقالات متعدد در مجلات معتبر علمی داخل و خارج از کشور