دکتر طاهره کاغذچی

▪ دکتر طاهره کاغذچی
▪ سال و محل تولد : ۱۳۲۵ تهران
▪ رشته تخصصی : مهندسی شیمی
▪ فعالیت ها :
- گذراندن تحصیلات اولیه تا اخذ دیپلم در سال ۱۳۴۳ در تهران
- ورود به دانشکده فنی دانشگاه تهران …

دکتر طاهره کاغذچی

سال و محل تولد :

۱۳۲۵ تهران

رشته تخصصی :

مهندسی شیمی

فعالیت ها :

- گذراندن تحصیلات اولیه تا اخذ دیپلم در سال ۱۳۴۳ در تهران

- ورود به دانشکده فنی دانشگاه تهران و اخذ لیسانس مهندس شیمی و در ادامه فوق لیسانس همین رشته در سال ۱۳۴۷

- عزیمت به انگلستان جهت ادامه تحصیل در رشته مهندسی شیمی و اخذ فوق لیسانس در دانشگاه برادفورد در سال ۱۳۴۸

- ورود به مقطع دکترا و دریافت دکترای مهندسی شیمی در سال ۱۳۵۱

- بازگشت به ایران و عضویت در هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۵۱ با رتبه استادیاری

- ارتقاء به مرتبه دانشیاری و استادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۶۷

- استاد مدعو در دانشکده فنی دانشگاه تهران، شهید باهنر کرمانف علم و صنعت تهران و دانشگاه صنعتی نفت اهواز و استاد نمونه کشور در سال ۱۳۷۲

- عضویت در شوراها و مجامع علمی

- عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

- عضویت در انجمن نفت ایران و انجمن شیمی دانان آمریکا ACS

- برگزیده شدن به عنوان چهره ماندگار عرصه مهندسی شیمی در دومین همایش چهره های ماندگار سال ۱۳۸۱

آثار :

- تألیف و ترجمه چندین کتاب در زمینه مهندسی شیمی و نگارش مقالات فراوان در زمینه مهندسی شیمی در نشریات معتبر