دکتر علی زرگری

▪ دکتر علی زرگری
▪ سال و محل تولد : ۱۲۹۸ رشت
▪ رشته تخصصی : داروسازی
▪ فعالیت ها :
- گذراندن تحصیلات اولیه تا اخذ دیپلم در سال ۱۳۱۷ در زادگاه خویش
- ورود به دانشکده علوم دانشگاه تهران …

دکتر علی زرگری

سال و محل تولد :

۱۲۹۸ رشت

رشته تخصصی :

داروسازی

فعالیت ها :

- گذراندن تحصیلات اولیه تا اخذ دیپلم در سال ۱۳۱۷ در زادگاه خویش

- ورود به دانشکده علوم دانشگاه تهران و اخذ لیسانس زیست شناسی در سال ۳۲۰

- شروع به کار به عنوان دبیر آزمایشگاه گیاه شناسی در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

- خدمت در موزه علوم طبیعی و شروع به تحقیق در زمینه گیاه شناسی

- اخذ دکترای داروسازی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۸ و ارتقاء به رتبه دانشیاری در سال ۱۳۳۵

- گذراندن دوره اکولوژی گیاهی در مرکز تحقیقاتی Bondy پاریس

- کشف چندین نمونه گیاه جدید

- عزیمت به فرانسه و اخذ درجه دکترای بیولوژی گیاهی در زمینه گیاهان کویری ایران از دانشگاه مون پلیه در سال ۱۳۳۹ و ارتقاء به مقام استادی دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۰

- ادامه خدمت آموزشی در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران

- قبول مسئولیت های اجرایی و عضویت در انجمن ها و مجامع علمی بین الملل

- عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

- برگزیده شدن به عنوان چهره ماندگار عرصه علم داروسازی در نخستین همایش چهره های ماندگار سال ۱۳۸۰

آثار :

- گیاهان دارویی (برگزیده به عنوان کتاب سال)

- روش شناسایی گیاهان و نگارش مقالات فراوان در زمینه داروسازی و گیاهان دارویی