دکتر علی کاوه

▪دکتر علی کاوه ▪ سال و محل تولد : ۱۳۲۶ تبریز ▪ رشته تخصصی : مهندسی عمران ▪ فعالیت ها : - گذراندن دوره تحصیلات اولیه در زادگاه خود تا اخذ دیپلم - ورود به دانشکده فنی دانشگاه تبریز و …

▪دکتر علی کاوه
▪ سال و محل تولد : ۱۳۲۶ تبریز
▪ رشته تخصصی : مهندسی عمران
▪ فعالیت ها :
- گذراندن دوره تحصیلات اولیه در زادگاه خود تا اخذ دیپلم
- ورود به دانشکده فنی دانشگاه تبریز و شروع به تحصیل در رشته مهندسی عمران در سال ۱۳۴۶
- عزیمت به انگلستان و اخذ فوق لیسانس عمران از امپریال کالج لندن در سال ۱۳۴۹
- ورود به مقطع دکترای عمران در دانشگاه لندن و اخذ دکترای مهندسی سازه در سال ۱۳۵۳
- بازگشت به میهن و عضویت در هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
- عزیمت دوباره بهانگلستان جهت انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی در دانشگاه ساری انگلیس
- ارتقاء به مرتبه دانشیاری در سال ۱۳۵۸
- تدریس به عنوان استاد مدعو در دانشگاه وین در سال های ۱۳۶۲ و ۱۳۶۵ و همچنین تدریس در دانشگاه اسن آلمان به سال ۱۳۷۴
- ارتقاء به مرتبه استادی در سال ۱۳۶۳
- عضویت در انجمنها و مجامع علمی بین المللی
- عضویت پیوسته در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
- برگزیده شدن به عنوان چهره ماندگار عرصه مهندسی عمران در نخستین همایش چهره های ماندگار سال ۱۳۸۰
▪ آثار :
تألیف و ترجمه آثاری در زمینه مهندسی عمران از قبیل :
- مقاومت مصالح
- تحلیل سازه ها
- تحلیل ماتریسی سازه ها
- پایداری سازه
- اجزاء محدود
- روش توزیع لحظه ای
- تحلیل ماتریس سازه ها
- تحلیل کامپیوتری سازه ها
- آنالیز پلاستیک و طراحی قاب ها