دکتر علی کاوه

▪دکتر علی کاوه
▪ سال و محل تولد : ۱۳۲۶ تبریز
▪ رشته تخصصی : مهندسی عمران
▪ فعالیت ها :
- گذراندن دوره تحصیلات اولیه در زادگاه خود تا اخذ دیپلم
- ورود به دانشکده فنی دانشگاه تبریز و …

دکتر علی کاوه

سال و محل تولد :

۱۳۲۶ تبریز

رشته تخصصی :

مهندسی عمران

فعالیت ها :

- گذراندن دوره تحصیلات اولیه در زادگاه خود تا اخذ دیپلم

- ورود به دانشکده فنی دانشگاه تبریز و شروع به تحصیل در رشته مهندسی عمران در سال ۱۳۴۶

- عزیمت به انگلستان و اخذ فوق لیسانس عمران از امپریال کالج لندن در سال ۱۳۴۹

- ورود به مقطع دکترای عمران در دانشگاه لندن و اخذ دکترای مهندسی سازه در سال ۱۳۵۳

- بازگشت به میهن و عضویت در هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

- عزیمت دوباره بهانگلستان جهت انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی در دانشگاه ساری انگلیس

- ارتقاء به مرتبه دانشیاری در سال ۱۳۵۸

- تدریس به عنوان استاد مدعو در دانشگاه وین در سال های ۱۳۶۲ و ۱۳۶۵ و همچنین تدریس در دانشگاه اسن آلمان به سال ۱۳۷۴

- ارتقاء به مرتبه استادی در سال ۱۳۶۳

- عضویت در انجمنها و مجامع علمی بین المللی

- عضویت پیوسته در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

- برگزیده شدن به عنوان چهره ماندگار عرصه مهندسی عمران در نخستین همایش چهره های ماندگار سال ۱۳۸۰

آثار :

تألیف و ترجمه آثاری در زمینه مهندسی عمران از قبیل :

- مقاومت مصالح

- تحلیل سازه ها

- تحلیل ماتریسی سازه ها

- پایداری سازه

- اجزاء محدود

- روش توزیع لحظه ای

- تحلیل ماتریس سازه ها

- تحلیل کامپیوتری سازه ها

- آنالیز پلاستیک و طراحی قاب ها