فرسیو

بامداد چنین روزی در سال ۱۳۵۰هنگامی که سرلشکر ضیاء فرسیو رئیس وقت دستگاه قضایی ارتش از خانه اش در قلهک عازم محل کار خود بود هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. در این تیراندازی، فرزند …

بامداد چنین روزی در سال ۱۳۵۰هنگامی که سرلشکر ضیاء فرسیو رئیس وقت دستگاه قضایی ارتش از خانه اش در قلهک عازم محل کار خود بود هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. در این تیراندازی، فرزند ۱۶ ساله فرسیو که با خودرو پدر عازم مدرسه بود مجروح گردید. سه روز پیش از ترور فرسیو، در نزدیکی همین محل به سوی پاسدار ورودی کلانتری پلیس قلهک تیراندازی مرگ آور شده بود.

فرسیو از همان زمان که مدعی العموم نظامی شده بود خشم مخالفان دولت را نسبت به خود برانگیخته بود. ارتشیان نیز از زمان محاکمه ارتشبد عبدالله هدایت رئیس پیشین ستاد ارتش که شهرت وطندوستی و پاکدامنی داشت از فرسیو دلزده بودند. فرسیو درجریان تعقیب قضایی چپگرایان و متهمان رویداد سیاهکل خشونت بسیار به خرج داده و آنان را عصبی و دشمن خود کرده بود. در پی ترور فرسیو، گفته شده بود که وی به دست چریکهای فدایی کشته شده است.