ویندوز ۲۰۰۰ و XP

پس از گذاشتن CD ویندوز در CD-ROM كامپیوتر راه اندازی كنید. با دریافت پیغام PRESS ANY KEY TO BOOT FROM CD ، كلیدی را به دلخواه فشار دهید. اگر پیش از راه اندازی ویندوز چنین پیغامی را مشاهده نكردید ، ویندوز را دوباره …

پس از گذاشتن CD ویندوز در CD-ROM كامپیوتر راه اندازی كنید. با دریافت پیغام PRESS ANY KEY TO BOOT FROM CD ، كلیدی را به دلخواه فشار دهید. اگر پیش از راه اندازی ویندوز چنین پیغامی را مشاهده نكردید ، ویندوز را دوباره راه اندازی كرده و كلید مربوط به برنامه SETUP كامپیوتر را فشار دهید. سپس در SETUP ترتیب راه اندازی را به گونه ای تغییر دهید كه درایو CD در اولویت قرار گیرد.
هنگام مشاهده WELCOME TO SETUP ، كلید ENTER را فشار دهید . با انتخاب گزینه R(REPAIR) به قسمت RECOVERY MODULE وارد می شوید كه در صورت عدم راه اندازی ویندوز ، مفید خواهد بود. اما برای نصب مجدد كارآیی چندانی ندارد. حال پیغامی مبتنی بر اینكه هم اكنون روی سیستم شما ویندوز نصب است مشاهده می كنید. برای نصب مجدد ترمیمی ، كلید R و برای نصب كامل كلید ESC را فشار دهید.
برای انجام یك بازیابی كامل ،‌ پارتیشن C را انتخاب كرده و سپس كلیدENTER را فشار دهید. پس از اینكه هشداری مبنی بر وجود سیستم عامل در این پارتیشن دریافت كردید ، كلید C را فشار دهید. وقتی از شما خواسته شد ،‌ فایل سیستم پارتیشن مورد نظر خود را تعیین كنید. گزینه LEAVE THE CURRENT FILE SYSTEM INTACT(NO CHANGES) را انتخاب كنید. وقتی پیغامی مبنی بر وجود یك پوشهWINDOWS یا پوشه WIN NT در ویندوز ۲۰۰۰) دریافت كردید ، كلید L را فشار دهید تا پوشه قبلی حذف شده و پوشه جدیدی ایجاد كنید. اعلانها را دنبال كرده و هنگامی كه برنامه نصب ،‌ نام شما را درخواست می كند ، ‌كلمه TEMP را وارد كنید.
پس از اتمام روند نصب ، سیستم با ویندوز راه اندازی شده و شما با نام كاربری TEMP وارد سیستم می شوید. اگر اختلالی در آیتم های صفحه نمایش وجود دارد ، درایور كارت گرافیكی را دوباره نصب كنید.
اگر در حال نصب مجدد ویندوز XP هستید به قسمت تنظمیات مشترك ویندوز XP , ۲۰۰۰ در این متن مراجعه كنید. اگر ویندوز ۲۰۰۰ را دوباره نصب می كنید از سیستم خارج شده و با نام كاربریADMINISTRATOR دوباره وارد شوید . دوباره از سیستم خارج شده و با نام كاربری TEMP وارد شوید. WINDOWS EXPLORER را باز كرده و وارد پوشه C:\DOUUMENTS AND SETTINGS شوید. یكی از زیر پوشه ها ADMINISTRATOR نامید شده و زیر پوشه ای دیگر ،‌ نامی شبیه به نام كامپیوتر (ADMINISTRATOR COMPUTERNAME) دارد. از منوی START گزینه های زیر را دنبال كنید.
PROGRAMS > ACCESSORIES > COMMAND PROMPT
را انتخاب كنید. عبارت CD:\DOCUMENTS AND SETTINGS را تایپ كرده و كلید ENTER را فشار دهید.
سپس عبارت XCOPY ADMINSTRATOR\*.* ADMINISTRATOR.COMPUTERNAME/S/H/R/C را تایپ كرده ، البته به جای COMPUTERNAME. ‌قسمت آخر نام پوشه (بعد از ADMINISTRATOR) موجود در DOCUMENTS AND SETTINGS را وارد كنید. اكنون كلید ENTER را فشار داده و هنگامی كه در مورد بازنویسی فایلها یا پوشه ها از شما سوال می شود كلید A را فشار دهید.
اگر علاوه بر نام كاربری ADMINISTRATOR در نصب قبلی خود ، كاربر دیگری داشتید ،‌به قسمت تنظمیات مشترك ویندوز XP و ۲۰۰۰ در همین متن مراجعه كنید. در غیر این صورتWINDOWS EXPLORER را باز كرده و از جای درست فایلهای داده ای خود اطمینان حاصل كنید . سپس در CONTROL PANEL به گزینه USERS AND PASSWORD رفته و كاربر TEMP را حذف كنید.حال می‌توانید به بخش پایانی این متن مراجعه كنید.