تفاوت بین نصب ترمیمی و نصب كامل

بین نصب مجدد ترمیمی (REPAIR REINSTALL) و نصب كامل (COMPELTE REINSTALL) تفاوتهائی وجود دارد. در نصب ترمیمی (یا بازسازی) ، تنظیمات فعلی سیستم شما تغییر نمی‌كند. در حالی كه در یك نصب كامل، نسخه كاملا جدیدی از ویندوز …

بین نصب مجدد ترمیمی (REPAIR REINSTALL) و نصب كامل (COMPELTE REINSTALL) تفاوتهائی وجود دارد. در نصب ترمیمی (یا بازسازی) ، تنظیمات فعلی سیستم شما تغییر نمی‌كند. در حالی كه در یك نصب كامل، نسخه كاملا جدیدی از ویندوز نصب می‌شود كه بدین لحاظ تمامی تنظیمات سیستم قبلی شما پاك خواهد شد.
از طرفی روند ترمیمی ، سریع و آسان است اما كارآیی لازم را نداشته و قادر به رفع بسیاری از مشكلات نیست. دستور العمل‌های این مقاله (به جز در موارد ذكر شده) برای نصب كامل ویندوز ، ارائه شده است.