نگرانی‌های سلامتی در ارتباط باخطوط برق

برخی گفته‌اند که زندگی در کنار خطوط ولتاژ بالا برای حیوانات و انسان‌ها خطرناک است. عده‌ای نیز ادعا کرده‌اند که تشعشعات الکترو مغناطیسی ناشی از خطوط برق، منجر به ریسک زیاد …

برخی گفته‌اند که زندگی در کنار خطوط ولتاژ بالا برای حیوانات و انسان‌ها خطرناک است. عده‌ای نیز ادعا کرده‌اند که تشعشعات الکترو مغناطیسی ناشی از خطوط برق، منجر به ریسک زیاد ابتلا به انواع معینی از سرطان می‌شود. برخی مطالعات بیان داشته‌اند که این ریسک را شناسایی کرده‌اند در حالی که برخی دیگر این ادعا را رد می‌کنند. مطالعات انجام شده بر روی افراد زیادی نشان داده است که هیچ رابطه واضحی بین تاثیرات بر روی سلامتی و نزدیکی به خطوط برق وجود ندارد.
اکنون دیدگاه علمی غالب این است که خطوط برق منجر به هیچ گونه افزایشی در ریسک ابتلا به سرطان یا دیگر بیماری‌های بدنی نمی‌شوند. برای مباحث دقیق‌تر راجع به این موضوع، شامل منابع بسیاری از مطالعات دانشمندان، به سوالات و جواب‌های خطوط برق و سرطان مراجعه کنید. این موضوع تا حدودی در کتاب علم وودو «Voodo»ی ربرت ال پارک بحث شده است.